Home / Bałkany / Grecja / Grecja: Rachunek obrotów bieżących po raz pierwszy od dwóch lat na plusie

Grecja: Rachunek obrotów bieżących po raz pierwszy od dwóch lat na plusie

W czerwcu rachunek bieżący bilansu płatniczego odnotował po raz pierwszy od dwóch lat (od maja 2010) nadwyżkę, która wyniosła 642 mln euro.  Dla porównania, deficyt z lipca 2011 wynosił 880 mln euro. Informację tę opublikował dziś Narodowy Bank Grecji.

Ponadto, deficyt handlowy zmniejszył się o 836 mln euro w wyniku obniżki deficytu obrotów produktów (wyłączając ropę naftową, produkty ropopochodne oraz statki) o 389 mln, obniżenie o 305 mln deficytu netto w handlu statkami oraz 142 mln netto w handlu ropą i produktami ropopochodnymi.

Eksport wzrósł jedynie  o 43 mln euro (3,9%), zatem deficyt handlowy (z wył. handlu statkami i ropą) obniżył się ze względu na spadek importu o 346 mln euro (15,8%).

 

Źródło: ekathimerini.com

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE