Home / Bałkany / Grecja / Grecja: Raty kredytów hipotecznych zmniejszone o 50%

Grecja: Raty kredytów hipotecznych zmniejszone o 50%

Głęboki oddech biorą tysiące urzędników państwowych, których redukcje pensji doprowadziły do sytuacji bez wyjścia, jeśli chodzi o spłacanie kredytów hipotecznych. Aż o 50% maleją raty, które należą się Funduszowi Pożyczek i Kredytów (ΤΠΔ) lub Greckiemu Bankowi Pocztowemu (ΤΤ), a które potrącane są z pensji.

Minister Ekonomii Ewangelos Wenizelos ogłosił to w czwartek w parlamencie, i jak powiedział, na dniach wyda decyzję, dzięki której zmniejszy się drastycznie – o połowę – kwota potrącana z pomniejszonej po wprowadzeniu nowej siatki płac, pensji. Kwota pobierana na pokrycie kredytu dochodziła dotychczas do 6/10 pensji. Jednak po drastycznych redukcjach zarobków urzędników państwowych, potrącenie zredukowane zostanie do 3/10. Jeżeli w rodzinie obydwie osoby pracują w „budżetówce” albo rodzina posiada inne („pozabudżetowe”) źródła dochodu, obok etatu w sektorze państwowym, wówczas rata, poza potrąceniem, nie przekroczy łącznie 4/10 miesięcznego dochodu rodziny.

Zgodnie z wiarygodnymi informacjami, to samo tyczyć się będzie kredytów hipotecznych, których Bank Pocztowy udzielił urzędnikom najszerszego publicznego sektora, a których raty spłacane są na drodze potrącania tej kwoty z zarobków.

Na około 180.000 szacuje się liczbę kredytów hipotecznych o łącznej sumie 4 mld EUR, które Fundusz Pożyczek i Kredytów udzielił urzędnikom państwowym. Tymczasem, kredyty hipoteczne udzielone przez Bank Pocztowy urzędnikom najszerszego sektora publicznego szacowane są na liczbę 130.000 i opiewają na ponad 1,2 mld EUR. Fundusz Pożyczek i Kredytów już ogłosił szereg regulacji dla pracowników sektora publicznego, w tym: „zamrożenie” rat kredytów hipotecznych na 2 lata, spłacenie połowy raty w 5 lat, i wydłużenie okresu spłaty do 85. roku życia kredytobiorcy.

W życie weszła także regulacja szczególnie istotna dla osób posiadających status emeryta. Dopóki wypłacana jest im emerytura – spłata rat zostaje zawieszona. Warunkiem zamrożenia jest zobowiązanie się do spłaty całej wysokości raty po otrzymaniu świadczenia emerytalnego. Spłata ta nie jest obciążona kosztami dodaktowymi (tj. odsetkami za zwłokę).

Jak zaznaczył w czwartek w parlamencie Wenizelos, ministerstwo współpracuje tak ze Związkiem Banków Greckich (EET), jak i z samymi bankami. Poinformował, że osiągnięto porozumienie w sprawie „jednolitego systemu rozliczania i zmian w rozliczaniu, tak żeby wszystkie kredyty były spłacane w terminie”. Wspomniał, że do dziś rozliczono 750.000 kredytów: hipotecznych i konsumpcyjnych, a celem Ministerstwa Finansów jest doprowadzenie do sytuacji, w której żaden rodzaj kredytów nie zostanie nieuregulowany.

Jeśli chodzi o pozostałych kredytobiorców, prezes Związku Banków Greckich Wasilis Rapanos stwierdza, że banki w ubiegłym roku dokonały postępu w zakresie masowej regulacji zasad świadczenia usług kredytowych. Ma to miejsce głównie w przypadku wydłużania okresu spłaty kredytów hipotecznych i przenoszenia wierzytelności (z kredytów konsumpcyjnych i kart kredytowych założonych w tym samym banku) na kredyt hipoteczny, tak żeby całkowita należność miała niższe oprocentowanie i dłuższy okres spłacania. Również banki stworzyły szczególne programy dla – obecnie – bezrobotnych, z wyraźnie niższym oprocentowaniem i długim okresem prolongaty.

Regulacje są koniecznością, gdyż już 12% kredytów hipotecznych ma opóźnienie w spłacaniu, a ilość opóźnień w kredytach konsumpcyjnych i kartach kredytowych zbliża się do 30%. Niemniej jednak, szczególnie niepokojące są duże ilości opóźnień w kredytach regulowanych – dochodzą do 50%. Oczywiście banki, jeśli mają możliwość wydłużania okresu spłaty, przesunęły granicę wieku wygaśnięcia zobowiązań kredytobiorcy do ponad 80 lat (aż do 85 w FKP).

Przykład: pracownik Ministerstwa Ekonomii z 14-letnim stażem pracy zgodnie ze dawną siatką płac zarabiał miesięcznie 1.946 EUR. Jeśli ma kredyt hipoteczny w wysokości 150.000 EUR z okresem spłacania 20 lat i oprocentowaniem 3,5%, rata, którą płaci, wynosi 870 EUR na miesiąc, a jeśli kredyt ma długość 25 lat, rata wynosi 751 EUR miesięcznie. Nowa siatka płąc zmniejsza jego dochody do 1085 EUR miesięcznie. Dzięki nowej regulacji, rata kredytu hipotecznego zmaleje do 325 EUR

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE