Home / Bałkany / Grecja / Grecja: Rynek produktów mącznych jest odporny na kryzys

Grecja: Rynek produktów mącznych jest odporny na kryzys

Departament Badań Ekonomicznych ICAP Group opublikował raport, z którego wynika, że utrzymanie cen makaronu na niskim poziomie spowodowało zwiększenie konsumpcji tych produktów w warunkach kryzysu gospodarczego.

Jak się okazuje, rynek produktór mącznych jest silnie skoncentrowany i zoligopolizowany, jako że kontroluje go kilka firm przemysłowych, zaś znaczna część produkcji kierowana jest poza granice kraju, a import w tej branży jest mocno ograniczony.

Pod koniec badanego okresu (2011-2012) wyniki analiz wykażą najprawdopodobniej utrzymanie lub nawet niewielki wzrost wolumenu produkcji w tym sektorze, nawet jeśli – zgodnie z oczekiwaniami – jego cena netto spadnie, co będzie wiązało się z wprowadzeniem przez producentów rabatów i atrakcyjnych ofert cenowych.

W ciągu ubiegłego dziesięciolecia (2000-2010) w sektorze produkcji przetworów mącznych i makaronów odnotowano wzrost ich konsumpcji p średnio 1,5% rocznie, zaś w 2010 roku odsetek ten nieznacznie spadł, bowiem wynosił 1,2% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Produkcja makaronów długich (typu spaghetti itp.) zajmuje 55% udziału na całym rynku, a krótkich (penne etc.) – 35%. Jednocześnie, stosunek ten ulega stopniowym zmianom, produkcja makaronów długich spada, a krótkich – rośnie. Coraz większą rolę w sprzedaży odgrywa rówież sektor produktów mącznych wypełnianych (farszem lub nadzieniem) i tych specjalnego przeznaczenia [ciasta francuskie itp. – przyp.red.].

Wartość rynku produktów mącznych i makaronów spadła w 2010 roku o 3,2% (w porównaniu z rokiem 2009) ze względu na wprowadznie przez wiele firm promocji i obiżek cen, które mają wspomóc producentów w utrzymaniu wysokiego wolumenu sprzedaży.

Badania wykazały też, że krajowa produkcja makaronu przewyższa popyt, a znaczną część produkcji – firmy eksportują. Firmy poddano również analizie finansowej. Skonsolidowany bilans czterech sektorów produkcji wyrobów mącznych analizując dane z lat 2009 i 2010.

Okazuje się, że sprzedaż tych przedsiębiorstw wzrosła w 2010 r. o 4,7%. W tym samym roku, wzrost zysku brutto o około 10% w połączeniu z obniżeniem kosztów finansowych doprowadził do poprawy wyników przedsiębiorstw o 17,1%. Ostatecznie, czysty zysk przed opodatkowaniem przedsiębiorstw wzrósł o 24,5%, natomiast zysk EBITDA (ang. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization-zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacji) wzrósł o 12,4%

 

Tekst: kathimerini.gr, tłum. i red. Justyna Tyrpa

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE