Home / Bałkany / Grecja / Grecja: Spadek długu prywatnego w październiku

Grecja: Spadek długu prywatnego w październiku

Źródło: amna.gr

Ateny| 6 grudnia 2011 r.

Według danych opublikowanych przez Bank Grecki, kwota kredytów, którą firmy i gospodarstwa domowe winne są bankom greckim, w październiku uległa zmniejszeniu.

Kwota pożyczek dla sektora prywatnego na koniec października zmniejszyła się do 251 mld euro w porównaniu z wrześniem, kiedy wynosiła 252,9 mld euro. W ciągu miesiąca spłata kredytów była wyższa niż wypłata nowych.

Jeśli weźmie się pod uwagę roczne dane, wzrost stopy kredytowej nie zmienił się w porównaniu z październikiem (-2,2%).

Kredyty dla gospodarstw domowych na hipotekę i pożyczki konsumenckie w październiku wynosiły 113,9 mld euro (we wrześniu było to 114,5 mld). Oznacza to, że zmniejszyły się o 5,7%. Największa redukcja nastąpiła w pożyczkach konsumenckich (6,7%), kredyty hipoteczne spadły o 2,4%. Suma niespłaconych kredytów spadła do 78,8 mld euro.

Tekst: amna.gr, red. i tłum. A.S.

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE