Home / Bałkany / Grecja / Grecja: Spadek indywidualnej działalności budowlanej

Grecja: Spadek indywidualnej działalności budowlanej

Po  chwilowej styczniowej poprawie, w lutym bieżącego roku indywidualna działalność budowlana znów wykazała tendencję spadkową.

Zgodnie z danymi Greckiego Urzędy Statystycznego (ELSTAT), jej skalę w całej Grecji odzwierciedlaja fakt, że wydano 2.252 zezwolenia na budowę, które odpowiadają 351,2 tysiącom m2 powierzchni do zabudowy i 1.356,7 tysiącom m3 objętości budów.
Dane udowadniają więc wzrost o 4,4% jeśli idzie o liczbę zezwoleń, ale spadki rzędu 8,6% w powierzchni i 5,4% w objętości budów, w porównaniu z odnośnym miesiącem w 2011 r.

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2012 r., indywidualna działalność budowlana wykazała wzrost o 17,1% w zakresie liczbie wydanych zezwoleń na budowę, ale spadek 0,5% w powierzchni i wzrost o 2,6% w objętości, w porównaniu z analogicznym okresem od stycznia do lutego 2011 r

 

Źródło: kathimerini.gr

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE