Home / Bałkany / Grecja / Grecja: Spadek produkcji i zatrudnienia w przemyśle maszynowym – dane

Grecja: Spadek produkcji i zatrudnienia w przemyśle maszynowym – dane

Dalszy spadek wielkości produkcji, dochodów i miejsc pracy wykazuje przemysł maszynowy i produkcja części do maszyn. Najprawdopodobniej jest to spowodwane zmniejszeniem aktywności inwestycyjnej na rynku krajowym.

Spadek produkcji w pierwszych dwóch miesiącach 2012 r. doszedł do 17,7%. W styczniu produkcja spadła o 29,2%, a w lutym o 9,3%. Dodatkowo, spadek obrotu w tej branży okazał wartość 31,9% w styczniu, 25,6% w lutym, podczas gdy ilość nowych zamówień zmniejszyła się o 18,6% w styczniu i o 25,9% w lutym.

Zgodnie z danymi Greckiego Urzędu Statystycznego (ELSTAT), produkcja maszyn i części ich wyposażenia w Grecji, w okresie od stycznia do grudnia 2011 r. zmniejszyła się o 6,3%, w porównaniu z tym samym okresem w 2010 r., kiedy to zanotowała spadek o 21,0%.

Wskaźnik produkcji w 2010 r. znalazł się na poziomie o 39,2% niższym niż w 2005 r. Narastający spadek produkcji na przestrzeni lat 2009-2011, w porównaniu z 2008 r., czyli rokiem pojawienia się kryzysu, wyniósł 46,0%.

W 2011 r. łączna produkcja w branży zmniejszyła się, mimo że okazała wzrost w ośmiu miesiącach roku. Szczegółowo, przebieg wielkości produkcji w branży w 2011 r., miesiąc po miesiącu, w porównaniu z odpowiednim miesiącem w 2010 r., przedstawia się następująco: +17,5% w styczniu (-17,2% w styczniu 2010 r.), +2,5% w lutym (-21,5%), +15,4% w marcu (-29,5%), +51,1% w kwietniu (-20,8%), +16,2% w maju (-1,2%), -10,2% w czerwcu (+5,3%), +16,3% w lipcu (-62,3%), -45,5% w sierpniu (+67,3%), +14,2% we wrześniu (-35,8%), +1,5% w październiku (-22,7%), -16,8% w listopadzie (-27,5%) i -28,6% w grudniu (-13,0%).

Zgodnie z badaniem Fundacji na rzecz Badań Ekonomicznych i Przemysłowych (IOBE), w lutym bieżącego roku wskaźnik oczekiwań gospodarczych w branży dóbr kapitałowych ukształtował się na poziomie 47 pkt. (59,9 pkt. w lutym 2011 r.). Negatywne przewidywania co do produkcji w następnych miesiącach polepszyły się jednak o 12 pkt., dochodząc do -38.

Zmiany, które zauważamy w produkcji greckiego przemysłu maszynowego, odzwierciedlają spadek zagranicznego popytu, z powodu poważnego spadku wydatków na inwestycje w całym przemysłowym i budowlanym sektorze. Z drugiej strony, aby wyrównać ten spadek, przedsiębiorstwa w sektorze dokładają starań, aby zagwarantować zamówienia z innych, sąsiednich krajów.

Zgodnie z danymi, które zebrał Grecki Urząd Statystyczny, w 2011 r. zwiększyła się, między innymi, produkcja maszyn do sortowania, rozdrabniania, mieszania i innych, im podobnych czynności- ziem, kamieni, rud i innych surowców mineralnych o 1,1%, części wyposażenia urządzeń chłodniczych i zamrażających oraz pomp grzewczych o 40,0%, wyposażenia urządzeń chłodniczych i zamrażających oraz pomp grzewczych, oprócz urządzeń domowych, o 45,7%. Równocześnie, zmniejszyła się między innymi produkcja części urządzeń dźwigowych i do transportu ładunków o 10,2%, urządzeń klimatyzacyjnych o 15,1%, części maszyn, które nie zawierają połączeń elektrycznych o 19,7%, bron, spulchniarek, maszyn i narzędzi rolniczych o 23,45%, maszyn do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy i proszków dla rolnictwa i ogrodnictwa o 1,3%, nieelektrycznych pieców chlebowych oraz wyposażenia gastronomicznego, nie do użytku domowego, o 21,7%, oraz maszyn do przemysłowej obróbki żywności i napojów o 25,7%.

Obrót w sektorze, w okresie od stycznia do grudnia 2011 r., w porównaniu z 2010 r., wzrósł o 1,5% (2010/2009: -15,3%). W górę poszły dochody w sześciu miesiącach ubiegłego roku.

Przebieg obrotu w 2011 r., miesiąc po miesiącu, w porównaniu z odpowiednim miesiącem 2010 r., wygląda następująco: +24,5% w styczniu (-24,9% w styczniu 2010 r.), +40,3% w lutym (-33,8%), -3,4% w marcu (-16,0%), +54,0% w kwietniu (-24,7%), +21,2% w maju (-12,6%), -5,6% w czerwcu (+2,8%), +32,9% w lipcu (-49,0%), -39,8% w sierpniu (+102,7%), +41,0% we wrześniu (-42,5%), -12,4% w październiku (-13,8%), -21,6% w listopadzie (+0,2%) i -22,0% w grudniu (-4,4%).

Średni wzrost cen produktów w 2011 r. wynosił 0,2%. Dochody, które z 2005 r. stanowiły 1,25% łącznych dochodów sektora przemysłowego, w 2011 r. były niższe o ok. 16,5% od dochodów z 2005 r. W porównaniu z 2005 r., ceny produktów w sektorze były o 10,5% wyższe od tych z 2005 r.

Te zmiany pociągnęły za sobą spadek liczby osób zatrudnionych w sektorze. Od czwartego kwartału 2010 r. do tego samego kwartału 2011 r. liczba pracujących w przemyśle maszynowym zmniejszyła się z 12.281 do 8.118 osób, czyli o 4.163 osoby, dając procentowy spadek miejsc pracy o 33,9%. W porównaniu z czwartym kwartałem 2008 r., kiedy wybuchł światowy kryzys, miejsca pracy spadły o 38,9%.

Wielkość nowych zamówień maszyn produkcji greckiej w 2011 r. była o 3,4% niższa od odpowiednich danych z tego samego okresu w 2010 r., kiedy zanotowano spadek rzędu 13,0%. Ilość nowych zamówień w sektorze w 2011 r., miesiąc po miesiącu, w porównaniu z odpowiednim miesiącem w 2010 r., wygląda następująco: -1,4% w styczniu (-13,7% w styczniu 2010 r.), -1,1% w lutym (-16,9%), -16,6% w marcu (-6,8%), +17,8% w kwietniu (-25,8%), +5,4% w maju (-20,2%), -6,7% w czerwcu (-7,3%), +7,4% w lipcu (-18%), -34,6% w sierpniu (+45,3%), +8,8% we wrześniu (-30,3%), -18,8% w październiku (-25,5%), -18,3% w listopadzie (-4,6%) i -20,7% w grudniu (-7,2%). Zamówienia w ubiegłym roku okazały wartość o 21,1% niższą niż te z 2005 r

 

Źródło: kathimerini.gr

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE