Home / Bałkany / Grecja / Grecja: Spadek produkcji, zysków i zamówień w przemyśle chemicznym

Grecja: Spadek produkcji, zysków i zamówień w przemyśle chemicznym

chemia

Dwucyfrowe spadki produkcji, zysków i nowych zamówień, jak i postępujący spadek liczby zatrudnionych, okazał w 2012 r. grecki przemysł chemiczny. Jego produkcja w 2011 r. spadla o 4,3%, wobec wzrostu o 1,5% w 2010 r., spadku o 14,6% w 2009 r. i o 4,8% w 2008 r.

Skurczenie sie produkcji w okresie od stycznia do października 2012 r. okazało wartość 12, 8%, wobec 5,3% łącznie we wszystkich sektorach przemysłowych i 2,5% w tym samym okresie w 2011 r. Produkcja w przemyśle chemicznym spadała we wszystkich miesiącach 2012 r. do października (do tego miesiąca dysponujemy pełnymi danymi statystycznymi).

Odnotowano również spadek obrotów w ostatnich dwunastu miesiącach, zgodnie z dostępnymi danymi, wobec jego wzrostu w porównaniu z 2011 r.

Jak wynika z danych opracowanych przez ELSTAT (okres od stycznia do października 2012 r.), wzrosła produkcja herbicydów o 1,3%, perfum i preparatów toaletowych o 3,3% oraz węglowodorów alifatycznych o 200,3%. Jednocześnie, spadla produkcja: polimerów styrenu w formach podstawowych (10%), wodoru, argonu, azotu, tlenu i innych gazów chemicznych (12,2%), nawozów azotowych (36,5%), środków owadobójczych (20,6%), polimerów chlorku winylu (58,2%), klejów (39,5%), nawozów innych niż azotowe i fosforowe (43,2%), poliacetali, pozostałych polieterów i żywic w formach podstawowych (86,8%), farb i lakierów na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, rozpuszczalnych w środowisku wodnym (23,1%), farb i lakierów na bazie poliestrów, polimerów akrylowych lub winylowych, rozpuszczalnych w środowisku bezwodnym (20,7%), środków grzybobójczych (22,35%), detergentów i środków myjących (8,95%) oraz węgla aktywnego i innych produktów chemicznych (31,2%).

Wielkość produkcji w 2012 r. spadla, w porównaniu z 2005 r., o 26,2%. Średnia wartość sektorowego wskaźnika produkcji w okresie od stycznia do października 2012 r. (2005: 100 jednostek) wyniosła 73,8 jednostki. Spadek ten, miesiąc po miesiącu, w porównaniu z 2011 r., wygląda następująco: -16,4% w styczniu (+17,3%), -18% w lutym (+3,4%), -19,4% w marcu (-1,5%), -8,4% w kwietniu (-8,8%), -8,1% w maju (-12,3%), -11,1% w czerwcu (-11,2%), -11% w lipcu (+6,4%), -16,5% w sierpniu (-8,4%), -13,5% we wrześniu (+4,7%) i -5,1% w październiku (-9,8%).

Natomiast tak zmieniała sie wartość zysków w 2012 r. (w skali roku): -13% w styczniu (+29,7%), -19% w lutym (+16,8%), -11,3% w marcu (-4,4%), +0,3% w kwietniu (-11,7%), -6,7% w maju (-0,7%), -6,8% w czerwcu (-4%), -13,5% w lipcu (+19,4%), -14,3% w sierpniu (+2,1%), -18,9% we wrześniu (+24,5%) i +3,8% w październiku (-16,5%).

Łączny obrót w sektorze, w okresie od listopada 2011 r. do października 2012 r., w skali roku zmniejszył sie o 10,4% (2011/2010: +4,6%). Zyski, liczone w tym samym okresie, były o 15,1% mniejsze niż w 2005 r. Średnia wartość sektorowego wskaźnika obrotów wyniosła 84,9 jednostki (2005: 100 jednostek). Dane te są konsekwencją spadku nowych zamówień, o -10,2% w skali roku, w okresie od listopada 2011 r. do października 2012 r., a w 2012 r.: -15,2% w styczniu (+27,1% w styczniu 2011 r.), -19,8% w lutym (+18,9%), -10,9% w marcu (-10,1%), -6% w kwietniu (-7,4%), -4,9% w maju (-1,6%), -6,4% w czerwcu (-4,8%), -17% w lipcu (+19,3%), -15,1% w sierpniu (+10%), -13,8% we wrześniu (+7,8%) i +9% w październiku (-14,1%).

Spadek dotknął także liczby miejsc pracy. Od trzeciego kwartału 2011 r. do tego samego kwartału 2012 r., ich liczba zmniejszyła sie o 583, z 10125 do 9542 (spadek o 5,8%).

Produkcja w przemyśle chemicznym w 2005 r., zgodnie z danymi ELSTAT, odpowiadała 5,3% łącznej produkcji w greckim przemyśle przetwórczym, a obrót odpowiadał 4,6% łącznego obrotu w tym przemyśle.

Źródło: kathimerini.gr

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE