Home / Bałkany / Grecja / Grecja: Spadek sprzedaży i zysków w przemyśle farbiarskim w 2011 r.

Grecja: Spadek sprzedaży i zysków w przemyśle farbiarskim w 2011 r.

Największe greckie zakłady produkcji farb, werniksów i laków dla sektora budowlanego i przemysłowego odnotowały w 2011 r. spadek sprzedaży i zysków, z powodu skurczenia się krajowego popytu, jak i narastającej konkurencji.

Skumulowane sprzedaże siedemnastu największych przedsiębiorstw, które ogłosiły dane ekonomiczne, osiągnęły w 2011 r. 355,52 mln EUR wobec 380,89 mln EUR w 2010 r. Spadły, zatem, o ok. 7%, co odpowiada 25,38 mln EUR.

Jednocześnie, ich zyski brutto spadły o 111,55 mln EUR wobec 131,31 mln EUR w 2010 r. (-15%), a marża brutto skurczyła się o 3,1 pkt. procentowego. Również, zyski operacyjne przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków, deprecjacji oraz amortyzacji (EBITDA) ukształtowały się na poziomie 42,62 mln EUR (12% sprzedaży), w stosunku do 54,51 mln EUR (14,3% sprzedaży) w 2010 r. Zmniejszyły się więc o ok. 22%, co odpowiada 11,89 mln EUR.

Zyski skumulowane (przed nałożeniem podatków) siedemnastu przedsiębiorstw, których wyłącznym lub dodatkowym zadaniem jest produkcja i handel farbami, werniksami i lakami, zarówno dla branży budowlanej, jak i przemysłowej, sięgały 14,11 mln EUR, wobec 28,22 mln EUR w 2010 r. Zmniejszyły się zatem o ok. 50%, czyli o 14,11 mln EUR.

Po nałożeniu podatków, skumulowane zyski brutto okazały wartość mniejszą o 52%, na poziomie 7,42 mln EUR, wobec 15,47 mln EUR w 2010.

Dane te wynikają z opracowania rachunków przedsiębiorstw, o których mowa (m.in.: H.B. Body ABEE, DFH Druckfarben ABEE, Isomat ABEE, Vernilak AE i in.); u niektórych z nich ważną rolę w obrocie spełnia produkcja również innych produktów, chemicznych i budowlanych.

 

Źródło: kathimerini.gr

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE