Home / Bałkany / Grecja / Grecja: styczniowy spadek produkcji surowców niemetalicznych o 50%

Grecja: styczniowy spadek produkcji surowców niemetalicznych o 50%

Produkcja surowców niemetaliczych jest gałęzią przemysłku, która cierpi z powodu kryzysu najbardziej ze wszystkich. Produkty te wykorzystywane są w budownictwie i najszerzej rozumianej działalności produkcyjnej.

Spadek produkcji w pierwszym miesiącu 2012 r. o 50,0% był większy w analogicznym okresie roku 2011. Spośród wszystkich ważnych gałęzi greckiego przemysłu, w minionym roku branża ta doznała największego procentowego spadku produkcji i obrotu. 2011 to piąty rok z rzędu, w którym obniżyła się produkcja tych wyrobów w kraju – w poprzednich latach spadki obejmowały następujące wartości: 14,2% w r. 2010, 24,2% w 2009, 6,6% w 2008 i 5,7% w 2007.

Wskaźnik produkcji spadł do poziomu, który jest niższy o 61,9% od analogiczych danych z roku 2005. Spadek produkcji w okresie trzech lat 2009-2011, w porównaniu z rokiem 2008 (czyli rokiem pojawienia się kryzysu), wyniósł 58,3%.

Zgodnie z danymi ELSTAT produkcja cementu i innych wyrobów z surowców niemetalicznych w Grecji, w okresie dwunastu miesięcy od stycznia do grudnia r. 2011, była niższa od produkcji w tym samym okresie w r. 2010 o 35,9%.

W r. 2011 zmniejszyła się produkcja płyt marmurowych i granitowych o 5,4%, cementu o 37,75%, ceramicznych kafelków i płyt o 63,7%, nie-ognioodpornych ceramicznych cegieł budowlanych i in. o 42,7%, dachówek i innych ceramicznych towarów budowlanych o 50,3%, kamieniopodobnych płytek klinkierowych/żużlu o 42,1% i gotowego betonu o 35,1%. Obniżyła się również produkcja marmurów, o 23,5%.

W r. 2011 łączna produkcja w branży spadła we wszystkich dwunastu miesiącach. Konkretniej, zmienność wielkości produkcji w r. 2011, miesiąc po miesiącu, w porównaniu z odpowiednim miesiącem w r. 2010, wynosi: -11,2% w styczniu (-4,0% w r. 2010), -30,5% w lutym (-12,7%), -37,1% w marcu (+3,1%), -39,8% w kwietniu (-8,5%), -36,4% w maju (-11,0%), -39,0% w czerwcu (-10,6%), -29,0% w lipcu (-20,8%), -44,2% w sierpniu (-12,8%), -13,0% we wrześniu (-36,0%), -37,0% w październiku (-16,8%), -43,0% w listopadzie (-16,0%) i -45,5% w grudniu (-19,2%).

Produkcja w sektorze surowców niemetalicznych w r. 2005 odpowiadała, zgodnie z daymi ELSTAT, 10,3% łącznej produkcji greckiego przemysłu przetwórczego.

Również obrót w tym sektorze zanotował spadek. Dokładniej, obrót w okresie od stycznia do grudnia r. 2011 zmniejszył się o 34,2%, w porównaniu z tym samym okresem w r. 2010, i wobec spadku o 18,9% w r. 2009.

Przychody sektora spadły we wszystkich miesiącach ubiegłego roku. Wartości obrotów przedsiębiorstw w r. 2011, miesiąc po miesiącu, w porównaniu z odpowiednim miesiącem w r. 2010, przedstawiają się następująco: -19,5% w styczniu (-14,8% w r. 2010), -30,3% w lutym (-13,4%), -37,0% w marcu (+2,1%), -37,2% w kwietniu (-14,6%), -32,6% w maju (-14,3%), -38,1% w czerwcu (-14,5%), -31,4% w lipcu (-31,3%), -39,8% w sierpniu (-9,6%), -11,2% we wrześniu (-46,9%), -45,6% w październiku (-17,7%), -40,1% w listopadzie (-23,2%) i -39,3% w grudniu (-19,5%).

Średni wzrost cen produktów sektora w r. 2011 wynosił 0,2%. Przychody, które w r. 2005 stanowiły 6,5% łącznych przychodów branży przemysłowej, w r. 2011 były niższe o 52,3% od przychodów, które zanotowano w r. 2005. W porównaniu z r. 2005, ceny produktów sektora były o 21,7% wyższe niż te w r. 2005.

Od czwartego kwartału r. 2010 do tego samego kwartału r. 2011, liczba zatrudnionych przy produkcji surowców niemetalicznych ograniczyła się z 24.112 do 23.430 osób, czyli o 682 osoby, co daje procentowy spadek miejsc pracy o 2,8%. W porównaniu z czwartym kwartałem r. 2008, kiedy wybuchł międzynarodowy kryzys, miejsca pracy w tym sektorze zmniejszyły się o 33,2% (czyli o 11.658 osób).

Również, od czwartego kwartału r. 2010 do tego samego kwartału r. 2011, liczba bezrobotnych, wcześniej zatrudnionych w przemyśle surowców niemetalicznych, zwiększyła się z 4.284 do 5.094 osób, czyli o 810 osób, co daje procentowy wzrost o 18,9%

 

Tekst: kathimerini.gr

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE