Home / Gospodarka / Energetyka / Grecja: Urząd Regulacji Energetyki żąda od DEI obniżenia taryf dla przemysłu

Grecja: Urząd Regulacji Energetyki żąda od DEI obniżenia taryf dla przemysłu

Urząd Regulacji Energetyki (RAE) uważa, że taryfy Zakładu Energetyki Publicznej (DEI) dla klientów przemysłowych, korzystających z wysokiego napięcia, są wyższe niż powinny i nieracjonalnie ustalone. Stawki te wywołały w ostatnich dniach gwałtowną reakcję ze strony sektora przemysłowego. Przewodniczący RAE, N. Wasiliakos, sygnatariusz odpowiedniego listu RAE do dyrektora DEI, A. Zerwosa, zwraca się do niego następująco:

– Wzywamy Pana do wzięcia pod uwagę komentarzy i uczynienia kroku naprzód w zakresie ustalenia ostatecznych taryf dla klientów korzystających z wysokiego napięcia. Liczymy, że negocjacje z nimi będą owocne. Zdaje się, że do tej pory w ogóle się to nie udało.

 

RAE wzywa DEI do następujących przedsięwzięć:

1. Zmniejszenie łącznego kosztu energii, jaki dzielony jest pomiędzy klientów. DEI oszacowało 90 mln EUR jako łączny koszt, podczas gdy RAE wycenia go na 60 mln EUR.

2. Bardziej sprawiedliwy podział kosztu energii pomiędzy kategoriami klientów korzystających z wysokiego napięcia, uwzględniając udział klienta w godzinach szczytowych, a nie ogólnie. DEI zaproponowało, że średni dochód z opłat za energię dla klienta zużywającego więcej energii w ciągu dnia, wynosi 29,5 EUR/MWh, tymczasem RAE szacuje, że jest to 14,5 EUR/MWh. Dla klienta, który zużywa energię przede wszystkim nocą, DEI zakłada 9,9 EUR/MWh, a RAE 3,4 EUR/MWh.

3. Bardziej elastyczne terminy spłat zadłużenia i anulowanie kar

4. Możliwość zniżki w przypadku płacenia rachunków o czasie i regularnie

 

Co się tyczy regulowanych opłat, jak np. podatku na rzecz pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł, w piśmie wspomniano, że RAE we współpracy z Generalną Dyrekcją ds. Energii i Konkurencji UE, znajduje się na zaawansowanym etapie badań nad alternatywnymi metodami podziału kosztów

 

Tekst: kathimerini.gr

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE