Home / Bałkany / Grecja / Grecja: więcej strat niż zysków w przemyśle papierniczym w 2011 r.

Grecja: więcej strat niż zysków w przemyśle papierniczym w 2011 r.

W 2011 r.- roku zmniejszenia produkcji w sektorze o 8,5%- największe greckie zakłady papiernicze przyniosły straty, zgodnie z danymi 49 średnich i dużych przedsiębiorstw, które wytwarzają produkty z papieru.

Wynika to z opracowania rachunków owych 49 przedsiębiorstw ze sprzedażami powyżej 3 mln EUR każde i łącznymi sprzedażami o wartości 774,8 mln EUR, które ujawniły swoje wyniki finansowe z poprzedniego roku do 5 lipca 2012 r. 

Przedsiębiorstwa, o których mowa, łącznie zanotowały straty netto rzędu 21,7 mln EUR, wobec zysków netto 1,1 mln EUR w 2010 r.

Łączne straty w sektorze były jeszcze wyższe, jeśli się weźmie pod uwagę, że bilansu za rok 2011 nie opublikowały jeszcze niektóre przynoszące straty przedsiębiorstwa, które zawiesiły swoją działalność lub działają poniżej swoich możliwości.

Spośród 49 przedsiębiorstw z największymi sprzedażami, zysk przyniosło 20 (40,8% całości), a stratę 29 (59,2%).

W warunkach średniego wzrostu cen produktów w sektorze o 3,6%, 49 przedsiębiorstw zanotowało łączne sprzedaże o wartości 774,8 mln EUR, jak już wspomniano, które w stosunku do 2010 r. były wyższe o 3%.

Sprzedaż o największej wartości okazały przedsiębiorstwa: MEGA (76,8 mln EUR, ze wzrostem o 9%), SCA Packaging (54,8 mln EUR, wzrost o 9%), MEL (52,1 mln EUR, jak w 2010 r.), Athinaiki Chartopiia (45,9 mln EUR, spadek o 6%) i Evrochartiki (39,6 mln EUR, spadek o 5%).

Te, które okazały pogorszenie wyników netto (29), odpowiadają 59,2% łącznej liczby przedsiębiorstw.

Zyski netto przedsiębiorstw, które przyniosły profity, wyniosły 6,6 mln EUR, a straty netto tych, które przyniosły straty, doszły do 28,3 mln EUR.

Najwyższe zyski netto należą do przedsiębiorstw Glaros (3,12 mln EUR) i MEGA (0,80 mln EUR).

Najwyższe straty netto okazały spółki: MEL (9,88 mln EUR), Georgia Pacific Hellas (4,76 mln EUR), Patraiki Chartopoiia (1,65 mln EUR),Kotsonis (1,47 mln EUR) i MAXI (1,44 mln EUR).

W 2011 r. zmniejszyła się produkcja pudełek z kartonu i pojemników z tektury falistej lub kartonu o 3,6%, podczas gdy produkcja torebek papierowych wzrosła o 1,05%. Jednocześnie, spadła produkcja surowca do wytwarzania papieru toaletowego i innych produktów o 14,1%, papieru niepowlekanego o 7,4%, składanych pudeł z tektury niefalistej lub kartonu o 32,8%, chusteczek i ręczników papierowych do zmywania preparatów toaletowych o 7,7%. Produkcja rejestrów, ksiąg rachunkowych, klaserów, formularzy do wypełnienia i innych artykułów piśmienniczych spadła o 15,6%. Równocześnie, w dziale produktów konsumenckich z papieru bibułkowego zanotowano spadki: o 8,9% (papier toaletowy) i 11,9% (ręczniki papierowe i rolki kuchenne).             

Zgodnie z Greckim Urzędem Statystycznym, powyższe wartości, w połączeniu z 14,5-procentowym spadkiem wielkości produkcji wyrobów papierowych w Grecji w pierwszym kwartale bieżącego roku, w związku z analogicznym okresem w 2011 r., pokazują, że branża w dalszym ciągu kurczy się, pomimo że niektóre przedsiębiorstwa są w stanie utrzymać na wystarczającym poziomie swoją efektywność operacyjną. Zgodnie z Bankiem Grecji, w 2011 r. penetracja importowa na greckim rynku produktów z papieru spadła do 45% (z 48,8% w 2010 r.), podczas gdy wynik eksportu greckiego przemysłu papierniczego, czyli udział jego produkcji na rynkach zagranicznych, okazał znaczący wzrost i doszedł do 17,8% (z 12,9% w 2010 r.)

Tekst: kathimerini.gr

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE