Home / Bałkany / Grecja / Grecja: Większy odsetek depresji z powodu kryzysu

Grecja: Większy odsetek depresji z powodu kryzysu

Kryzys gospodarczy daje się we znaki w codziennym życiu społeczeństwa greckiego, wpływając nie tylko na portfel obywatela, ale i jego psychiczny nastrój. Zwłaszcza w ciągu ostatnich trzech lat, częstość występowania depresji w ciągu miesiąca wzrosła o 4,9%. Konkretnie procent ten z 3,3% w roku 2008, osiągnął 8,2% w 2011 roku.

Liczby te podają badania asystenta profesora psychiatrii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Ateńskiego, Mariny Ikonomu przeprowadzone przy okazji dyskusji na temat „wpływ kryzysu gospodarczego”. Odbyła się ona w ramach konferencji zatytułowanej „Bio-psychospołecze podejście w praktyce lekarskiej”, która została niedawno zorganizowana w Salonikach przez Klinikę Psychiatryczną.

W 2008 roku czynniki prognostyczne depresji nadążały za epidemią choroby, natomiast w 2011 roku zwiększyło się ryzyko zaburzeń depresyjnych, szczególnie u osób młodych i zamężnych. Nie oznacza to jednak, że nie ma ona wpływu na wszystkie warstwy społeczeństwa greckiego.

Badania wykazały, że nawet dla osób pracujących, już sama niepewność zatrudnienia i obawa przed utratą pracy może być przyczyną depresji niż samo bezrobocie, także stres bezrobocia często przekształca się w depresję.

 

Tekst : madata.gr

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE