Home / Bałkany / Chorwacja / Grecja zamyka rynek pracy dla Chorwatów
Chorwaci w UE - rtl.hr

Grecja zamyka rynek pracy dla Chorwatów

Grecja jest 12 krajem Unii Europejskiej, który postanowił ograniczyć Chorwatom możliwość swobodnego zatrudnienia na swoim terytorium. Podobną decyzję o wprowadzeniu okresu ochronnego dla własnych rynków pracy podjęły wcześniej Niemcy, Francja, Holandia, Cypr, Austria, Wielka Brytania, Słowenia, Belgia, Hiszpania, Luksemburg i Malta.

Pod koniec czerwca b.r. chorwacki rząd przyjął dekret na mocy którego obywatele państw członkowskich, które nie pozwalają Chorwatom na swobodne podejmowanie w nich pracy, spotkają się z takimi samymi obostrzeniami w tym bałkańskim kraju.

Zatrudnienie bez ograniczeń Chorwaci będą mogli znaleźć w Polsce, Irlandii, Szwecji, Finlandii, Portugalii, Hiszpanii, Rumunii, Czechach, Danii, Estonii, na Słowacji, Litwie i Łotwie. Ostatecznej decyzji w tej kwestii nie podjęły jeszcze Włochy i Bułgaria.

Zgodnie z przepisami unijnymi każdy z krajów Wspólnoty ma prawo podjąć decyzję o częściowym zamknięciu swoich granic przed emigrantami zarobkowymi z nowo przyjętych państw – początkowo na 2 lata, po których zdecydować może o przedłużeniu tego okresu o dalsze 3 lata, a następnie – w uzasadnionych przypadkach – na kolejne 2 lata.

Źródło: hrt.hr

 

 

 

About Magdalena Pazdanska

KOMENTARZE