Home / Bałkany / Grecja / Grecja: zasiłek dla bezrobotnych wynosi do 360 euro

Grecja: zasiłek dla bezrobotnych wynosi do 360 euro

Zasiłek dla bezrobotnych został obniżony o 22% – tak zadecydowało Ministerstwo Finansów w porozumieniu z Ministerstwem Pracy w decyzji podpisanej 01. marca 2012, opublikowanej w rządowym Dzienniku Ustaw. Decyzja przewiduje, że zasiłek dla bezrobotnych będzie wynosił 360 euro i będzie zwiększony o 10% na każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu pobierającego zasiłek.

Według nowej decyzji, osoby których ostatnia płaca przed utratą pracy przekraczała kwotę 314,17 euro będą pobierały 360 euro zasiłku lub 396 w przypadku posiadania jednej osoby na utrzymaniu, lub 432 EUR, o ile utrzymują dwie osoby. Ci obywatele, których ostatnia pensja była wyższa niż 157,09, a niższa niż 314,16 euro, otrzymają 270 EUR zasiłku lub 297 w przypadku posiadania jednej osoby na utrzymaniu, a 324 – jeśli utrzymują dwie osoby. Osoby, które ostatni raz przed utratą pracy otrzymały maksymalnie 157,08 euro pensji, otrzymają zasiłek w wysokości 180 euro z możliwością zwiększenia go do 198 euro (1 osoba na utrzymaniu) lub 216 (dwie osoby na utrzymaniu).

Stawki te obowiązują od 12. marca i nie obejmują zasiłków wydanych już na podstawie wcześniejszych zobowiązań. 22-procentowa obniżka obejmuje wszystkie pozostałe zasiłki wypłacane przez organ wydający zasiłek dla bezrobotnych.

Tekst: ethnos.gr

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE