Home / Gospodarka / Przemysł / Grecki przemysł w błędnym kole recesji

Grecki przemysł w błędnym kole recesji

Produkcja przemysłowa w styczniu spadła o 5% na poziomie rocznym i o 0,4% na miesięcznym.

Zgodnie z danymi ELSTAT (Grecki Urząd Statystyczny), wskaźnik przemysłowy spadł do 70,3 w styczniu r. 2012 z 70,6, jak okazywał w grudniu r. 2011 i 74,0- w styczniu ubiegłego roku. Należy tu zaznaczyć, że jako podstawę 100, Grecki Urząd Statystyczny obrał produkcję w r. 2005.

Co się tyczy poszczególnych gałęzi przemysłu, niepokoi postępujące kurczenie się branży produkcyjno-przetwórczej, której wskaźnik spadł do 65,6 w styczniu z 67,0 (wartość z ubiegłego grudnia) i 70,0, jak zanotowano w styczniu r. 2011. Kurczenie się tego sektora jest rzędu 2,2% na poziomie miesięcznym i 6,3% na poziomie rocznym.

Wielką recesję na poziomie rocznym (5,5%) wykazał sektor energii elektrycznej. Na poziomie miesięcznym, jednak, wskaźnik umocnił się o 2,7%. Mianowicie, wzrósł do 82,1 w styczniu, z 80 (grudzień 2011). W styczniu r. 2011, tymczasem, ukształtował się na poziomie 86,8.

Gałąź przemysłu wodnego, przeciwnie, spadła o 1,1% na poziomie miesięcznym, a jej wskaźnik roczny poszedł w górę o 3,3%. Spadł do 92,9 w styczniu z 93,9, jak okazywał w grudniu ubiegłego roku. W styczniu r. 2011 utrzymywał się na poziomie 89,9.

Wreszcie, nadzieję niesie produkcja w branży kopalń i kamieniołomów. Wskaźnik wzrósł do 70,1 w styczniu r. 2012 z 65,5 (grudzień 2011), podczas gdy w styczniu r. 2011 okazywał wartość 66,1. Procentowo, wzrost produkcji w tej branży wynosi 7% na poziomie miesięcznym i 6,1% na rocznym

Tekst: tovima.gr

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE