Home / Bałkany / Grecja / Grecy pracują dłużej a zarabiają mniej
pracagreków-kathimerini.gr

Grecy pracują dłużej a zarabiają mniej

Grecja zajęła 3 miejsce od końca (spośród 36) w sprawozdaniu przeprowadzonym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczącym zadowolenia z życia. To niskie miejsce spowodowane jest tym, że Grecy pracują znacznie dłużej niż w pozostałych krajach Strefy Euro i zarabiają mniej. Niżej na liście znalazły się jedynie Portugalia i Węgry, a najwyższą pozycję zajęła Szwajcaria.

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu OECD, średni dochód netto greckiego gospodarstwa domowego wynosi 20,440 dolarów rocznie. Kwota ta jest niższa niż średnia krajowa w pozostałych krajach Strefy Euro należących do OECD, i wynosi 23,047 dolarów rocznie. Dla porównania w Niemczech roczny średni dochód netto wynosi 28,799 USD, w Irlandii 24,104 USD a w Portugalii 19,366 USD.

Grecy pracują 2032 godzin rocznie (1413 godz. – średnia krajów członkowskich OECD), w Niemczech 1776 godz., w Irlandii 1543 godz., a w Portugalii 1711 godz.

56% osób między 15 a 64 rokiem życia ma pracę zarobkową (średnia w krajach członkowskich to – 66%). Zatrudnienie znalazło 66% mężczyzn i 45% kobiet, co pokazuje trudności jakie kobiety napotykają w równoważeniu kariery z rodziną. 65% Greków w wieku 25 – 64 lata ukończyło szkołę średnią (średnia krajów członkowskich – 74%). Przeciętna długość życia to 81 lat (średnia krajów członkowskich to 80 lat)

Tekst: kathimerini.gr

About Anna Snopek

KOMENTARZE