Home / Polska i Bałkany / Grunty państwowe przeznaczone pod budowę centrum skupu produktów rolnych w Resen

Grunty państwowe przeznaczone pod budowę centrum skupu produktów rolnych w Resen

W gminie Resen zostanie wystawiona do przetargu działka o powierzchni 61443m². Przeznaczona jest ona do budowy punktu skupu, składowania, przetwarzania i dystrybucji produktów rolnych. Cena wywoławcza działki to 1 EUR za metr kwadratowy. Szacuje się, że na działce zbudowany zostanie obiekt o maksymalnej powierzchni 56315m² i wysokości do 12 m.
Przyszły inwestor zostanie zobowiązany do zapewnienia zezwolenia na budowę w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy i do zbudowania obiektu w okresie nieprzekraczającym 6 lat od uzyskania zezwolenia.
Jeśli obiekt nie zostanie wybudowany w określonym czasie z winy kupującego, ten będzie zobowiązany do zapłacenia kary o ustalonej wcześniej wysokości, czyli 2% ceny terenu uzyskanej w czasie przetargu za każdy miesiąc zwłoki. Zgłoszenia udziału w przetargu mogą być składane do 16 lutego 2012 r., a licytacja odbędzie się 23 lutego 2012 r.

Tekst: sky.mk, zdjęcie: resen-struder.mk, tłum. i red. Zofia Dembowska

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE