Home / Polityka / Polityka regionalna / Grupa Wyszehradzka: Bez Serbii współpraca regionalna nie ma sensu

Grupa Wyszehradzka: Bez Serbii współpraca regionalna nie ma sensu

Dyrektorzy polityczni ministerstw spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej (V-4) złożyli w zeszłym tygodniu wizytę w Belgradzie, której celem było przedstawienie serbskim urzędnikom możliwości współpracy Bałkanów Zachodnich z „czwórką” oraz transfer doświadczeń zdobytych przez państwa Grupy w ramach działalności regionalnej.
Czeski dyplomata Pavel Fišer zauważył, że Serbia – bazując na swej tradycyjnej i historycznej roli w tej części Bałkanów oraz intensyfikując swoją aktywność regionalną – ma szansę odnieść wielki sukces na polu współpracy sąsiedzkiej. Podkreślił jednocześnie, że jakakolwiek forma współdziałania bez Serbii jest niemożliwa. Jego węgierski kolega Peter Ctari zwrócił jednak uwagę na wyzwania stojące współcześnie przed europejskimi organizacjami regionalnymi, jak na przykład spadek entuzjazmu do tej formy współpracy na rzecz wzrostu zainteresowania działalnością w ramach Unii Europejskiej. Takie właśnie wyzwanie stanęło przed V-4. Zaangażowanie we wspólne interesy i wartości, zdaniem Ctari, pozwoliło jednak na nieprzerwane zacieśnianie relacji między krajami „czwórki”.
Oparcie się o doświadczenia Grupy zalecił także polski dyplomata Jarosław Bratkiewicz, wskazując na podobieństwa między oboma regionami. Według niego, mimo wielu problemów i wojennej przeszłości, Bałkany Zachodnie nie różnią się znacząco od państw Grupy Wyszehradzkiej, które także zmagały się z trudnym dziedzictwem historycznym, problemami granicznymi i etnicznymi.
Peter Mihalko ze słowackiego ministerstwa spraw zagranicznych do wypowiedzi swoich kolegów dodał przekonanie o powiązaniu współpracy regionalnej krajów Bałkanów Zachodnich z ich integracją z UE.
– Wspólny cel, w tym przypadku członkostwo w Unii, przyczyni się do wzmocnienia rozpoczętej współpracy – zauważył Mihalko.
Zeszłotygodniowe spotkanie w Belgradzie było kolejnym w ramach współpracy Grupa Wyszehradzka – Bałkany Zachodnie. W listopadzie zeszłego roku zorganizowano w Pradze, z inicjatywy sprawującego przewodnictwo w V-4 szefa czeskiego MSZ Karela Schwarzenberga, spotkanie na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. Szefowie dyplomacji państw Grupy zaproponowali wówczas swoim bałkańskim odpowiednikom rozważenie możliwości powołania do życia funduszu bałkańskiego, wzorowanego na Funduszu Wyszehradzkim, którego celem byłoby wspieranie procesów integracyjnych krajów Bałkanów Zachodnich.

 

Źródło: politika.rs

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE