Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / GZS: Słoweńską gospodarkę czeka recesja

GZS: Słoweńską gospodarkę czeka recesja

Wydział ds. koniunktury i polityki ekonomicznej przy Izbie Gospodarczej Słowenii (GZS) zapowiada 1,2% recesję słoweńskiej gospodarki. Według GZS przyczyn należy szukać przede wszystkim w spadku inwestycji. Jedynym czynnikiem wzrostu pozostaje eksport, który jednak musi stawić czoła rosnącej światowej konkurencji.

Ankieta, przeprowadzona przez GZS, na temat oczekiwań biznesowych na rok 2012 oraz analiza stanu i oczekiwań stowarzyszeń branżowych potwierdzają, że zapowiedzi recesji w Słowenii w tym roku są realne i trzeba się z nią zmierzyć zarówno w gospodarce jak i w sektorze publicznym.

GZS przestrzega również, że konkurencja kosztowa, wzrost wejściowych cen surowców i produktów energetycznych, których przy obecnej strukturze produkcji i usług nie można przetworzyć na wyższe ceny sprzedaży, wskazują na spadek utworzonej wartości dodanej i spadek produktu krajowego brutto. Skutkiem tego są zapowiedzi spadku inwestycji i zmniejszenia zatrudnienia.

Wyniki tegorocznej ankiety GZS nie przedstawiają optymistycznych wieści. Blisko 30% ankietowanych przedsiębiorstw, wśród których są również największe spółki w kraju, zapowiada redukcję etatów,. Tylko 18% ankietowanych deklaruje wzrost zatrudnienia.

Źródło: rtvslo.si, delo.si

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE