Home / Bałkany / Czarnogóra / Handel dziećmi dużym problemem Czarnogóry
handel ludźmi - 24sata.rs

Handel dziećmi dużym problemem Czarnogóry

Czarnogóra od lat boryka się z problemem handlu ludźmi i tak jak w większości krajów regionu, największym utrapieniem jest handel dziećmi, powiedziała ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki, Margaret Ann Uyehara, na otwarciu czterodniowego seminarium na temat „Ochrony ofiar handlu ludźmi w procesie karnym”, powołując się przy tym na raport Departamentu Stanu USA z lipca tego roku.
Problemem Czarnogóry jest handel dziećmi, szczególnie w celach zarobkowych, ale istnieje też problem wymuszonych małżeństw wśród młodych kobiet, zwłaszcza romskich. W sprawozdaniu kraj wypada bardzo słabo – normy dotyczące zwalczania handlu wciąż nie zostały spełnione. Rząd za pośrednictwem Biura do Walki z Handlem Ludźmi, cały czas pracuje nad zapobieganiem tego zjawiska, choć ma niestety ograniczony budżet.
– Ochrona praw człowieka jest niezwykle ważna dla wszystkich państw członkowskich NATO, dlatego istotne jest podjęcie wszystkich kroków by zapobiec problemowi współczesnego niewolnictwa, szczególnie teraz, kiedy trwa proces przystąpienia Czarnogóry do Sojuszu. Zwalczanie handlu ludźmi jest czymś, z czym żaden kraj nie może sobie poradzić samodzielnie. USA współpracuje z partnerami na całym świecie w walce z tym zjawiskiem. Stany Zjednoczone będą wspierać Czarnogórę we wdrażaniu reform i pomagać we wzmocnieniu wysiłków w walce z handlem, powiedziała Uyehara.
Zoran Ulama z Biura do Walki z Handlem Ludźmi uważa, że Czarnogóra jest raczej krajem tranzytowym aniżeli docelowym, a problem nie ma charakteru zjawiska lecz są to jedynie pojedyncze sytuacje. Niemniej jednak handel ludźmi istnieje i należy podjąć wszelkie działania w celu jego zwalczania.

Na seminarium zapowiedziano m.in. współpracę instytucji krajowych związanych z walką z handlem ludźmi z instytucjami międzynarodowymi z regionu i Europy.

Źródło: vijesti.me, cdm.me

About Julita Wachowska

Absolwentka filologii serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakochana w głośnym Belgradzie i podróżach.
KOMENTARZE