Home / Bałkany / Albania / Hillary Clinton w Albanii – zapis wizyty

Hillary Clinton w Albanii – zapis wizyty

W pierwszy dzień listopada, na cztery tygodnie przed obchodami 100-lecia niepodległości Albanii, amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton przybyła z oficjalną wizytą do Tirany. Był to ostatni przystanek w jej podróży po Bałkanach.

 

Order od prezydenta w uznaniu zasług

Pierwsze spotkanie odbyło się z prezydentem Bujarem Nishanim w Pałacu Brygad, gdzie amerykańska sekretarz stanu została odznaczona jednym z najwyższych albańskich odznaczeń państwowych – Złotym Orderem Flagi Narodowej. W uzasadnieniu podkreślono jej wybitne zasługi i wkład w poparcie Republiki Albanii i narodu albańskiego w jego działaniach na rzecz postępu i dobrobytu, w konsolidacji państwa prawa i społeczeństwa wolnego i otwartego, oraz za uzyskaną pomoc na forum NATO, jak również cenne wsparcie w proklamacji niepodległości Republiki Kosowa.

Jeszcze przed oficjalną ceremonią Clinton zwróciła się do prezydenta, aby ten skorzystał ze swoich konstytucyjnych praw dla wsparcia przyśpieszenia procesu reform.

 

W parlamencie o wyborach, praworządności i korupcji

Z pałacu prezydenckiego sekretarz stanu udała się do siedziby albańskiego parlamentu, gdzie w obecności deputowanych i gości wygłosiła przemówienie, w którym zawarła najważniejsze cele swojej wizyty: kwestię uczciwości wyborów,

Pierwszą sprawą, którą poruszyła, były przyszłoroczne wybory. Określiła ona nadchodzące miesiące jako krytyczne dla porozumienia międzypartyjnego prowadzącego m.in. do wolnych i uczciwych wyborów jako istotnego celu w długoterminowym rozwoju kraju.

– Po pierwsze, jest pewne, że powinniście spowodować, że przyszłe wybory będą wolne i uczciwe – powiedziała Clinton. – W ten sposób Albańczycy będą mieć zaufanie do wyników wyborów oraz wiarę w swoich przywódców politycznych. Jest to ważne również jako silny sygnał dla Unii Europejskiej, że polityka w Albanii funkcjonuje bez przeszkód i trudności.

– W tym kluczowym momencie domagam się od przywódców politycznych i zaangażowanych obywateli, żeby przekształcić przyszłe wybory w sukces, tak aby odzwierciedlały one głębokie zaangażowanie Albańczyków dla demokracji – oświadczyła Clinton.

Kontynuując swoje wystąpienie amerykańska sekretarz podkreśliła, że demokracja, a przede wszystkim wolne i uczciwe wybory, wymagają praworządności, silnych instytucji i bezstronnych sądów, co bezpośrednio związane jest z problemem korupcji.

– Albania nie jest pierwszą demokracją, która stawia czoło korupcji; to walka, która musi zostać wygrana ponieważ na całym świecie korupcja jest rakiem, który osłabia społeczeństwo, wyczerpuje zasoby, blokuje wzrost gospodarczy i staje się tarczą dla liderów niekompetentnych i niemoralnych. I być może rzecz najgorsza, kultura bezkarności, może zniechęcić ludzi do poprawy swojego życia. – powiedziała Clinton.

Ostatnią informacją, którą przekazała amerykańska sekretarz, był apel stworzenie kultury współpracy między siłami politycznymi, aby wznieść się ponad partykularne podziały. Wierząc, że również albańscy liderzy zrozumieją, że zachodnie interesy narodowe, będą przed tymi partyjnymi, Hillary Clinton zagwarantowała poparcie swoje kraju, dla Albanii także w przyszłych rocznicach niepodległości.

 

U premiera o współpracy międzynarodowej

Wkrótce po tym Hillary Clinton spotkała się z premierem Salim Berishą. Przed spotkaniem za zamkniętymi drzwiami Berisha i Clinton złożyli krótkie oświadczenie dla mediów. Premier podkreślił w nim „historyczne znaczenie” wizyty Clinton, która zbiega się ze stuleciem niepodległości Albanii.

Clinton w krótkim komentarzu powiedziała, że „Stany Zjednoczone Ameryki są dumne z bycia waszym partnerem i przyjacielem, natomiast Wy kontynuujecie postęp, konsolidację demokracji, otwieranie gospodarki i tworzenie możliwości dla całego waszego narodu. Życzymy wam pomyślności przez następnych stu lat oraz oczekujemy rozwoju bliskiej współpracy w przyszłych stu latach”.

Po zakończeniu rozmowy Urząd Rady Ministrów opublikował oświadczenie dla prasy. Według niego Clinton miała zapewnić premiera Albanii o kontynuacji pomocy USA dla Albanii na jej drodze do integracji w Unii Europejskiej, jak również podziękować za wsparcie, które Albania dała jej państwu na forum międzynarodowym, w NATO i w walce z terroryzmem.

Berisha miał z kolei zapewnić Clinton o wysiłkach i reformach rządu albańskiego na rzecz konsolidacji państwa prawa, rozwoju i postępie gospodarczym, socjalnym oraz zdrowotnym. Premier wypowiedział się, że problemy polityczne obecnie zostały pokonane a zalecenia Komisji Europejskiej zostały spełnione przy pełnym zaangażowaniu rządu. Wyraził też przekonanie, że interes narodowy zwycięży i opozycja również zagłosuje za przyjęciem tych ustaw.

Premier zapewnił Clinton o niezłomnej woli rządu albańskiego w wypełnieniu wszystkich standardów demokratycznych w wyborach w roku 2013. Berisha miał też poprosić sekretarz Clinton, aby Stany Zjednoczone wysłały większą liczbę obserwatorów.

 

Z liderem opozycji znowu o wyborach

Następnie Hillary Clinton udała się na krótkie spotkanie z przywódcą opozycji i Socjalistycznej Partii Albanii – Edi Ramą. W oświadczeniu pospotkaniowym, Edi Rama oznajmił, że głównym tematem rozmowy z Sekretarz Stanu, były przyszłoroczne wybory parlamentarne i ich znaczenie dla Albanii.

 

Źródła: panorama.com.al 1 i 2, top-channel.tv, blogs.vaonews.com

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE