Home / Bałkany / BiH / Idealny czas na tureckie inwestycje w BiH
turcja i bih - metrosfer.com

Idealny czas na tureckie inwestycje w BiH

Tureccy inwestorzy w ostatnich 10 latach zainwestowali w BiH 145 mln USD, co plasuje Turcję między 10 największymi inwestorami w tym kraju, podaje biuro tureckiego attaché ds. handlu w BiH. Jest to bezpośrednio związane z dużą liczbą nowych miejsc pracy. Obecne korzystne warunki inwestowania znikną z momentem wejścia BiH do NATO oraz po rozpoczęciu procesu przyłączenia się jej do UE. Świadomi tego inwestorzy już planują plan działań.

ZiraatBank, Natron Hayat i Sisecam to przykłady jednych z największych inwestycji, a wspomnieć należy o 50 innych dużych firmach z Turcji. Również wiele szkół podstawowych i średnich oraz uniwersytetów zostało otwartych przez inwestorów z Turcji.

Wspomniani 3 inwestorzy poprzez zatrudnianie miejscowego personelu zapewnili pracę ponad 8 000 ludzi, a na przykład spółka Cengiz Insaat, która odpowiada za prace przy budowie autostrady 5C, zatrudnia ponad tysiąc osób.

ZiraatBank Bosnia został otworzony w 1997 roku i ciągle się rozwija – obecnie ma 26 siedzib w całym kraju, a planuje otworzyć nowe. Liczba kredytów, depozytów i aktywów zwiększa się – w przypadku samych kredytów jest to wzrost w wysokości 315% w ciągu ostatniego 1-1,5 roku. W roku 2011 był to 15. bank w BiH, aktualnie znajdują się na 9 miejscu, a ich celem jest jedno z trzech pierwszych miejsc. Tylko w zeszłym roku bank ten zwiększył zatrudnienie ze 160 do 230 osób. Co roku planuje otwierać 5 nowych jednostek. Przedstawiciele banku podkreślają, że nie jest dla nich istotna narodowość pracowników, a koncentrują się na pożyczkach na korzystnych warunkach dla przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w BiH, przez co poprawią sytuację ekonomiczną kraju.

Turcję i BiH łączą zarówno historia i kulturowe powiązania, jak również zainteresowanie dobrem BiH, co podkreślają przedstawiciele firm inwestujących w tym kraju. Cenią oni poza tym geopolityczne położenie BiH i uważają ją za przyszłe logistyczne centrum dla wszystkich handlowych projektów w Europie. Kraj ten ma wielki potencjał rynku rolniczego, turystycznego, usług medycznych i w gałęziach sektora produkcji.

Turecka Agencja ds. Współpracy i Koordynacji Międzynarodowej (TIKA) w ostatnich 4 latach przeznaczyła 4 mln EUR na szereg projektów, które miały na celu przede wszystkim pomoc i szkolenie mieszkańców z obszarów wiejskich i mniej rozwiniętych, a tym samym zmniejszenie bezrobocia. Istotne było wprowadzenie małych przedsiębiorców na rynek, ale i projekty w sektorze edukacyjnym – otworzenie laboratoriów na uniwersytetach w Sarajewie i Mostarze.

Na Międzynarodowym Uniwersytecie w Sarajewie (IUS) i Międzynarodowym Uniwersytecie BURCH studiuje ponad 3 000 osób z Turcji, krajów bliskiego wschodu, Afryki, Azji i bałkańskich państw.

Kolejną kwestia godną podkreślenia jest zwracanie uwagi na zatrudnienie kobiet, życie osób powracających do swoich domów, dbałość o zapewnienie maszyn do prowadzenia działalności, zakup zwierząt dla gospodarstw domowych, otwieranie małych zakładów, przydzielanie sprzętu niezbędnego do funkcjonowania na wsi przez te podmioty.

TIKA w BIH podkreśla, że w ostatnich 4 latach zrealizowano około 50 projektów budowlanych lub związanych z renowacją obiektów, na które przeznaczono 15 mln EUR. Wszystkie niezbędne materiały zostały zakupione w BiH, a setka osób otrzymała dzięki nim pracę.

Każdego roku liczba turystów przyjeżdżających do BiH rośnie. Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Stosunków Gospodarczych BiH podkreśla znaczenie tureckich inwestycji w walce z bezrobociem i w ekonomicznym rozwoju, ale dodaje, że ze względu na niepewność rynku nadal nie jest to najwyższy oczekiwany wpływ. W kolejnych krokach, jak przedsięwzięcia związane z energetyką, ważna jest umowa o swobodnym handlu między dwoma krajami.

W tym momencie najistotniejsze jest stworzenie coraz lepszych warunków inwestycyjnych oraz umożliwienie przepływu wiarygodnych informacji z tym związanych. Za przykłady świadomych inwestorów w BiH podawane są kraje jak Austria, Chorwacja, Rosja, Słowenia, niektóre kraje arabskie, które wykorzystują niepowtarzalną szansę zaistnienia na tym rynku.

Źródło: seebiz.net

About Angelika Zanki

Absolwentka Europeistyki i Slawistyki Zachodniej i Południowej (kroatystyka) na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również na Wydziale Filozoficznym w Zagrzebiu, doktorantka UW. Jej korzenie wywodzą się z Dalmacji, stąd miłość do Chorwacji i zainteresowanie całym regionem. Lubi zajmować się tłumaczeniami i uczeniem chorwackiego. Zainteresowana sytuacją polityczną i gospodarczą Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, jak i kulturą obu krajów.
KOMENTARZE