Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Inflacja w Serbii wciąż rośnie

Inflacja w Serbii wciąż rośnie

Według danych Urzędu Statystycznego Republiki Serbii, we wrześniu br. ceny produktów i usług były o 2,3% wyższe niż w sierpniu, natomiast w stosunku rocznym inflacja wyniosła 10,3%.

Ekonomiści szacują, że w listopadzie może ona osiągnąć 12%. W świetle tych danych prognozy MFW dla inflacji w 2012 r. w Serbii, która miała nie przekroczyć 5,9 %, wydają się dość optymistyczne.

Według danych US, PKB w pierwszym kwartale zmniejszyło się o 1,3%, w drugim o 0,8%, zaś na koniec roku, według serbskich analityków może spaść nawet o 2,5%.

Tak wysoki wskaźnik inflacji stawia Serbię w czołówce europejskiej listy. Na jej obecny poziom wpłynął przede wszystkim wzrost cen żywności, w szczególności zaś wysokie ceny mięsa oraz owoców i warzyw. W sierpniu ceny żywności wzrosły o 9,1% w stosunku do sierpnia 2011 r.

Ekonomista Stojan Stamenković podkreśla, że inflacja nie ma związku z prowadzoną polityką monetarną, lecz wywołana została przez wzrost cen na rynku. Specjaliści od dawna zwracają uwagę, że problemem serbskiej gospodarki jest niski wskaźnik produkcji oraz nierównowaga między podażą i popytem, która wywiera nacisk na ceny nawet w sytuacji, gdy konsumpcja spada, jak ma to miejsce w tym roku. Statystyki mogą więc notować spadek obrotu towarami oraz wzrost bezrobocia, a mimo to ceny wzrastają. Według przewidywań specjalistów kolejne miesiące przyniosą dalsze podwyżki, będące konsekwencją trudnego sezonu dla rolnictwa, spodziewanego wzrostu cen regulowanych oraz cen towarów importowanych, a także podniesienia akcyzy oraz podatku VAT. Spadku inflacji można oczekiwać dopiero w drugim kwartale 2013 r.

 

Źródła: politika.rs, seebiz.eu

 

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE