Home / Bałkany / BiH / Internet najważniejszym źródłem informacji dla mieszkańców BiH
httpwww.forbes.plgi.aspx9000forbes634898990923100000.jpg

Internet najważniejszym źródłem informacji dla mieszkańców BiH

Sondaż przeprowadzony przez Stowarzyszenie Dziennikarzy BiH podczas Światowego Dnia Wolności Prasy (obchodzonego corocznie 3 maja), wykazały, że Internet jest najlepszym źródłem informacji dla co czwartego mieszkańca BiH. Natomiast prawie połowa respondentów z RS i FBiH oceniła Internet jako szczególnie ważne źródło informacji. Sondaże przeprowadzono na próbie 503 osób, których numery telefonów stacjonarnych zostały wybrane losowo.

38% uczestników tego badania uważa, że Internet zdemokratyzował komunikację i stworzył miejsce dla pluralizmu opinii, a połowa z nich uważa, że zwiększenie ilości nośników mediów wpłynęło pozytywnie na kształtowanie się pluralizmu opinii. Wg nich najważniejszą rolę w tym procesie odgrywa Internet.

Większość respondentów (81,6%), sądzi, że w RS i FBiH jest bardzo niewiele wolnych mediów, a także, że największy wpływ na politykę redakcyjną mają politycy i partie (66%). Ok. 80% mieszkańców BiH twierdzi, że praca dziennikarska jest umotywowana politycznie. Również 80% obywateli BiH zaznaczyło, że media są instytucją, której wierzą najbardziej. Dużym zaufaniem cieszą się też organizacje religijne i organizacje pozarządowe.

Źródło: biznis.ba

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE