Home / Bałkany / Bułgaria / Irlandia popiera wejście Bułgarii do strefy Schengen

Irlandia popiera wejście Bułgarii do strefy Schengen

źródło-novinite.bg

 

– Bułgaria spełnia wszystkie kryteria wejścia do strefy Schengen, a Irlandia jest gotowa wspierać kandydaturę Bułgarii – powiedział ambasador Irlandii w Sofii, John Rowan.

Podczas publicznej dyskusji Rowan wezwał władze bułgarskie do kontynuowania reformy sądownictwa i walki z korupcją, co pozwoli zdobyć zaufanie krajów nadal sprzeciwiających się członkostwu Bułgarii w strefie Schengen.

Według ambasadora, w trakcie trwania prezydencji irlandzkiej może dojść do podjęcia decyzji o przyjęciu Bułgarii do Schengen.

Ambasador dodał jednak, że Irlandia nadal kwestionuje sytuację mediów bułgarskich, przy czym jest gotowa pomóc Bułgarii w tej kwestii.

Według słów Rowana, priorytetami prezydencji irlandzkiej są wzrost gospodarczy oraz zatrudnienia. Aby osiągnąć te cele Irlandia będzie chciała osiągnąć dla Unii stabilność finansową i budżetową.

Irlandia ma zamiar dążyć do przeprowadzenia reformy w strefie zarządzania gospodarczego Unii,  dla lepszej stabilności chce stworzenia banku unijnego, kontynuowania reformy walutowej i ekonomicznej  oraz dyscypliny fiskalnej w celu ochrony konsumentów i inwestorów.

Irlandia planuje również rozszerzenie wsparcia polityki spójności UE oraz stworzenie jednolitego rynku cyfrowego, a co za tym idzie  przyjęcia nowego ustawodawstwa w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

 

Źródło: novinite.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE