Home / Bałkany / Macedonia / Jak Macedończycy oceniają swoje relacje z sąsiadami?
macedonia

Jak Macedończycy oceniają swoje relacje z sąsiadami?

Z badań przeprowadzonych przez Macedońskie Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz Instytut na Rzecz Demokracji wynika, że dla 93,2% obywateli Macedonii relacje z sąsiednimi państwami są ważne. Spośród pięciu sąsiadów za najbardziej przyjacielskiego respondenci uznali Serbię (42,5%), a zaraz po niej Albanię (18,5%) i Kosowo (5,4%), natomiast najbardziej nieprzyjazna jest według nich Grecja (81,2%). Co piąty mieszkaniec Macedonii uważa, że każdy z sąsiadów jest pozytywnie nastawiony do Macedonii, 7% nie ma zdania.

Jak wynika ze sprawozdania z badań, obywatele Macedonii obecne relacje z sąsiadami oceniają na 0,11 w skali od -5 do 5.

- Stosunek do Serbii i Albanii różni się w zależności od tego, czy badani byli etnicznymi Macedończykami czy Albańczykami. Na postrzeganie Grecji jako najmniej przyjaznego sąsiada nie ma wpływu przynależność etniczna i partyjna, zapisano w oświadczeniu MCWM.

Wyniki badania pokazały też, że według obywateli w ciągu ostatnich pięciu lat najbardziej poprawiły się relacje z Serbią (20,6%) i Albanią (19,6%). Co piąty z respondentów (21,7%) uważa, że nie poprawiły się stosunki z żadnym sąsiadem.

Sondaż sprawdzał również osobiste doświadczenia badanych z poszczególnymi sąsiadami, znajomość ich historii i kultury. Pytano też, o którym z sąsiadów respondenci mają najlepszą opinię. W tym miejscu także dała o sobie znać wyraźna różnica etniczna. Badania wykazały, że etniczni Macedończycy mają najlepsze doświadczenia osobiste z Serbią (52%), większość zna jej historię i kulturę (51,9%) i ma najlepszą opinię właśnie o tym kraju (63,7%). Etniczni Albańczycy mają najlepsze doświadczenia osobiste z Albanią (44,3%), 64,8% zadeklarowało znajomość historii i kultury tego państwa, a 71,9% ma o nim najlepsze zdanie spośród wszystkich sąsiadów.

Większość osób (39,3%) chce równie dobrych stosunków ze wszystkimi sąsiadami, ale najbliższych stosunków z Serbią życzy sobie 19,6%, z Albanią 12,8%, Bułgarią 8,9% i Grecją (6,7% ).

Badanie przeprowadzono w okresie od 15 listopada do 1 grudnia 2013 roku na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów z +/- 3% marginesu błędu.

Źródła: mcms.mk, utrinski.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE