Home / Bałkany / Czarnogóra / Jakie inwestycje są planowane w Czarnogórze w 2014 roku?
rudigersulc.portalanalitika.me

Jakie inwestycje są planowane w Czarnogórze w 2014 roku?

Miniony rok zaowocował niższym napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych niż w przeszłości. W związku z tym Rząd Czarnogóry był zmuszony do wprowadzenia tzw. środków kryzysowych w celu zbalansowania budżetu państwa. Zwiększeniu uległ podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek od wartości dodanej (VAT), a także opłaty za odbiór telewizji kablowej.

- Całe szczęście, udany letni sezon turystyczny chociaż częściowo złagodził negatywne tendencje. Co roku odwiedza nas więcej turystów, a władze dążą do poprawy warunków bazy turystycznej, co będzie też jednym z tegorocznych priorytetów – zadeklarował przewodniczący Rady Inwestorów Zagranicznych w Czarnogórze (SSICG), Reudiger Schulz. Twierdzi ponadto, że ubiegły rok był bardzo dobry dla SSICG z powodu pozyskania wielu nowych członków i inwestorów, co pokazuje, jak ważna jest poprawa warunków otoczenia biznesu w Czarnogórze.

Schulz zapewnia, że i w tym roku SSICG będzie organizować liczne spotkania z ministrami, ambasadorami i innymi podmiotami istotnymi dla rozwoju czarnogórskiej gospodarki

- Inwestycje w energetykę będą w tym roku stanowić pozytywny sygnał dla ogólnego ożywienia gospodarki – zapewnił Schulz, który oprócz sprawowania funkcji przewodniczącego SSICG, zajmuje również stanowisko dyrektora wykonawczego w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym Telekom. Telekom zamierza w tym roku zainwestować ponad 15 mln EUR w infrastrukturę, szczególnie w rozbudowę nowych połączeń sieciowych, aby umożliwić użytkownikom dostęp do komunikacji najwyższej jakości.

Ponadto, szans na rozwój gospodarczy upatruje się we wzroście wydatków, szczególnie w okresie letnim, jak również w licznych zapowiedziach nowych inwestycji, szczególnie w infrastrukturę.

Źródła: portalanalitika.me

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE