Home / Bałkany / Chorwacja / Jedna trzecia Chorwatów żyje w biedzie

Jedna trzecia Chorwatów żyje w biedzie

Co trzeci lub co piąty Chorwat, w zależności od przyjętego wskaźnika, żyje w biedzie, a liczba ubogich mieszkańców tego kraju wciąż wzrasta – alarmują chorwackie media. Naukowcy i analitycy ostrzegają, że społeczne i gospodarcze skutki tego zjawiska będą dla Chorwacji bardzo poważne.
Rosnące zubożenie społeczeństwa obserwuje się w tym kraju od początku kryzysu gospodarczego. Stopa ubóstwa relatywnego wyniosła w Chorwacji w 2010 r. 20,6% , co oznacza, że co piąty mieszkaniec tego kraju nie był w stanie ze względów finansowych zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Do tej grupy zaliczano osoby samotne zarabiające netto 2100 HRK [1155 PLN] miesięcznie oraz rodziny (2 osoby dorosłe i dwójka dzieci) z miesięcznym dochodem w wysokości 4400 HRK [2420 PLN]. Tym samym Chorwacja znalazła się pod względem wskaźnika relatywnego ubóstwa na piątym miejscu wśród państw należących do UE, za Łotwą (21,3%), Rumunią (21,1%), Hiszpanią (20,7%) i Bułgarią (20,7%), znacznie przekraczając średnią unijną wynoszącą 16,4%.
Specjaliści ostrzegają jednak, że te wyliczenia są i tak „optymistyczne” i nie do końca oddają prawdziwą sytuację w kraju.
– Relatywna stopa ubóstwa nie mówi o tym, ilu mieszkańców rzeczywiście żyje w biedzie – podkreśla badacz z zagrzebskiego Instytutu Ekonomii, Paul Stubbs. Lepszy obraz sytuacji materialnej społeczeństwa przedstawia wskaźnik deprywacji materialnej, zgodnie z którym w Chorwacji 32,2 % mieszkańców jest wykluczonych ze społeczeństwa. Oznacza to, że co trzeci mieszkaniec tego kraju nie może sobie pozwolić na zaspokojenie co najmniej 3 z 9 wybranych potrzeb materialnych, do których należą: jedzenie mięsa, drobiu i ryb, ogrzanie mieszkania, wymiana starych mebli, zakup nowego ubrania, wyjazd raz w roku na tygodniowe wakacje, zaproszenie znajomych na kolację, zaproszenie raz w miesiącu znajomych do kawiarni.
Wcześniej notowane ubóstwo związane było przede wszystkim z długotrwałym bezrobociem i dotyczyło głównie słabo wykwalifikowanych osób, które pozostawały bierne zawodowo. Tym bardziej niepokoi fakt, że znaczna część „nowych ubogich” to ludzie wykształceni, w wieku produkcyjnym i dotąd aktywni zawodowo, którzy w wyniku kryzysu utracili pracę. Wśród nich przeważają mężczyźni, ponieważ więcej kobiet zatrudnionych jest w sektorze publicznym, gdzie skala zwolnień była niższa niż w sektorze prywatnym. (O tegorocznym rekordowym bezrobociu w Chorwacji informowaliśmy już na naszym portalu).
Ze statystyk wynika, że w najgorszej sytuacji materialnej znajdują się samotne starsze kobiety, które nigdy nie pracowały zawodowo i inne osoby w podeszłym wieku, które nie otrzymują emerytury. Analitycy ostrzegają, że w ubóstwie żyć będzie również coraz więcej chorwackich dzieci.
Zdaniem specjalistów, w walce z rosnącym zubożeniem Chorwatów pomóc mogłoby ożywienie na rynku pracy oraz reforma systemu emerytalnego.

Źródło: banka.hrslobodnaevropa.org, 24sata.hr, e-novine.com

 

About Magdalena Pazdanska

KOMENTARZE