Home / Bałkany / BiH / Jedyna kopalnia magnezytu w BiH zostanie sprywatyzowana

Jedyna kopalnia magnezytu w BiH zostanie sprywatyzowana

Drogą dokapitalizowania oraz składania publicznych ofert w wielkiej prywatyzacji zostanie sprywatyzowana spółka państwowa Kopalnie Niemetali Kladanj – zadecydowały władze Kantonu Tuzlańskiego.

Eksploatacji magnezytu w tej kopalni zaprzestano w 1992, kiedy to w czasie wojny zniszczono obiekty kopalniane, a spółka straciła rynek i możliwość kontynuowania niezbędnych inwestycji. Na terenie byłej Jugosławii istnieją tylko 4 kopalnie magnezytu – dwie w Kosowie, jedna w Serbii i jedna właśnie w Kladanju, co sprawia że kopalnia jest atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów. Przez ostatnie 20 lat spółka była w posiadaniu władz Kantonu Tuzlańskiego.

Na początku tego roku przeznaczono 150 tys. KM (ok 77 tys. EUR) na remont kopalni: wykopanie tuneli oraz wykonanie innych prac niezbędnych dla bezpiecznego funkcjonowania tego obiektu. Federalna Inspekcja Górnictwa wydała pozwolenie na kontynuowanie eksploatacji magnezytu w kopalni, pod warunkiem, że w ciągu roku zaczną się prace nad wydobyciem. Władze Kantonu postanowiły więc sprywatyzować spółkę, proponując 1 mln KM (ok. 510 tys. EUR) jako minimalną cenę sprzedaży państwowego kapitału. Część zdobytych w ten sposób pieniędzy, dokładnie 567 tys. KM (ok. 290 tys. EUR) pozostanie na rachunku spółki, by pokryć straty. Procedurą sprzedaży będzie zajmować się Kantonalna Agencja Prywatyzacji Tuzla, która, kierując się warunkami przetargu, wybierze inwestora, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, jednocześnie zobowiąże się do przeznaczenia 3,5 mln KM (ok. 1,8 mln EUR) na rekonstrukcję i modernizację oraz zatrudnienie pracowników.

Magnezyt jest przede wszystkim wykorzystywany jako surowiec do produkcji materiałów ogniotrwałych, jest przydatny w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym oraz innych gałęziach gospodarki. Dzięki eksploatacji tego surowca, powstałoby około 50 nowych miejsc pracy. W przypadku nieudanej prywatyzacji, po zmniejszonej cenie zakupu, spółka zbankrutuje.

 

Źródło: ekapija.ba

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE