Home / Bałkany / BiH / Karadžić zaprzeczył dokonaniu czystek etnicznych we wschodniej Bośni

Karadžić zaprzeczył dokonaniu czystek etnicznych we wschodniej Bośni

Radovan Karadžić zaprzeczył, iż VRS (Armia Republiki Serbskiej – przyp. red.) w latach 1992-1993 dokonała czystek etnicznych, mimo że według naocznego świadka tych wydarzeń, Pyersa Tuckera, który asystował dowódcy UNPROFOR-u w Bośni, to właśnie na rozkaz Karadžicia zaatakowano enklawy w miejscowościach Srebrenica, Žepa i Goražde.

Kardžić, ówczesny prezydent RS i zwierzchnik sił zbrojnych, został oskarżony m.in. o prześladowanie nie-Serbów w całej Bośni, a także akty ludobójstwa w Srebrenicy i siedmiu innych gminach bośniackich w latach 1992-1995. Zeznania Tuckera określił mianem ogólnikowych i niepopartych dowodami, dodając, iż obszar między Srebrenicą i Zvornikiem był okupowany przez 30 000 muzułmańskich bojowników. Oznajmił, że bośniaccy Serbowie byli gotowi odstąpić Bośniakom 1/5 zdobytego terytorium, a także powtórzył własne słowa wypowiedziane podczas wojny, tj.: „wszyscy cywile mogą wrócić do swoich domów”.

Oskarżony stwierdził, iż cywile uciekali przed „siłami serbskimi broniącymi się przed atakami ABiH” (Armia Bośni i Hercegowiny – przyp. red.), na co nie miał wpływu. Tucker odpowiedział, że zostali oni pozbawieni rzeczywistego wyboru, gdyż ich domostwa znalazły się pod ostrzałem serbskiej artylerii, a na obszarze, na którym rzekomo mieli znajdować się „bojownicy”, przebywały jedynie osoby słabo uzbrojone. Świadek potwierdził jednakże, iż oddziały  Nasera Oricia atakowały serbskie pozycje w celu zdobycia „broni, amunicji i żywności”. Przypomniał także, że wielu cywilów zmarło z głodu i braku leków, gdyż od listopada 1992 roku do połowy roku 1993 „władze cywilne RS” nie wpuściły do Srebrenicy ani jednego konwoju humanitarnego, przez co ludzie przebywający w enklawie nierzadko zmuszeni byli pożywiać się korą drzew. Karadžić zasugerował, iż Tucker znajduje się pod silnym wpływem bośniackich muzułmanów, co oddziałuje na charakter jego zeznań.

Proces Karadžicia zaplanowany jest na 19 stycznia 2012 roku

Tekst: ba.seebiz.eu, tłum. i red. Zuzanna Głowacka

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE