Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / KE obniżyła swoją prognozę wzrostu gospodarczego Bułgarii

KE obniżyła swoją prognozę wzrostu gospodarczego Bułgarii

Komisja Europejska w jesiennej prognozie gospodarczej przewidywała, że w roku 2012 wzrost Produktu Krajowego Brutto Bułgarii osiągnie 2,3%, jednak obniżyła jego poziom do 0,5%. Według Komisji, zwolnione tempo rozwoju gospodarczego w Bułgarii jest spowodowane słabo działającym rynkiem pracy, utrzymującym się dewaluowaniu zadłużenia sektora korporacyjnego, kryzysem w budownictwie, regionalnej gospodarce i polityce oraz redukcją przepływów kapitałowych i inwestycji w kraju.

Jako pozytywny aspekt w gospodarce Bułgarii KE wskazała stabilny system finansowy, niewielki wzrost udzielanych kredytów w sektorze prywatnym w 2011 roku oraz stabilne finanse publiczne, które nie wymagają aktualizacji w perspektywie średnioterminowej.

Według KE, wzrost gospodarczy w Bułgarii nastąpi w drugiej połowie bieżącego roku.

Jeśli chodzi o pozostałe kraje UE, to w najgorszym położeniu znajdują się Grecja i Portugalia – w tych państwach nastąpił spadek o 4,7% i 3,3%. Najlepiej sytuacja wygląda w Polsce i na północy. Polska jest państwem z największym wzrostem PKB w tym roku – 2,7%, zaś w republikach bałtyckich wyniesie on około 2%.

 

Źródło: capital.bg, inwestor.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE