Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / KE przyjęła wniosek Bułgarii o przedłużenie bezpłatnych uprawnień do emisji CO2

KE przyjęła wniosek Bułgarii o przedłużenie bezpłatnych uprawnień do emisji CO2

 

W piątek Komisja Europejska zatwierdziła wnioski Bułgarii, Rumunii i Czech o przedłużenie teminu korzystania z bezpłatnych uprawnień w ramach Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami (EU ETS) po 2012 roku.

Komisja przyjęła te postanowienia zgodnie z przepisami, pozwalającymi wybranym państwom na skorzystanie z możliwości odstąpienia od ogólnie przyjętych zasad, zgodnie z którymi od 2013 roku sektor energetyczny powinien zakupić swoje uprawnienia do emisji drogą przetargową lub rynkową. Komisja przyjęła również wnioski złożone przez Cypr, Estonię i Litwę.

Zgodnie ze zmianami przyjętymi w 2009 roku w dyrektywie dotyczącej EU ETS, dziesięć państw miało możliwość wystąpienia z wnioskiem o tymczasowe odstąpienie od zasady. Osiem z nich złożyło wnioski we wrześniu ubiegłego roku.

Łącznie ponad 268 milionów bezpłatnych uprawnień do emisji zostanie przyznanych elektrowniom w sześciu z tych państwach w okresie od 2013 do 2019 roku. Państwa członkowskie wprowadzą zaostrzone przepisy kontrolne, mające zagwarantować, że kwota inwestycji przeznaczona na modernizacę przemysłu elektroenergetycznego dorównała lub przewyższyła wartość ekonomiczną bezpłatnych uprawnień do emisji.

 

Źródło: actualno.bg, inews.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE