Home / Gospodarka / Kobiety kierują co 10 przedsiębiorstwem w Czarnogórze

Kobiety kierują co 10 przedsiębiorstwem w Czarnogórze

kobiety w zarządzie - vijesti.me

W Czarnogórze zaledwie 10% przedsiębiorstw jest w posiadaniu kobiet. Tym samym znajduje potwierdzenie teza, że paniom nie przychodzi łatwo ani objęcie stanowiska kierowniczego ani założenie własnej firmy. Ponadto kobiety często padają ofiara stereotypowego myślenia zarówno ze strony partnerów biznesowych, jak i klientów, którzy uważają, że  nie są one dość twarde i agresywne a za to zbyt emocjonalne by się sprawdzić na stanowiskach kierowniczych.

Zdaniem Svetlany Uljarević – Čukić, dyrektor agencji reklamowej Marketing Plus kobiety muszą wykazać o wiele więcej determinacji i przedstawić większe osiągnięcia, aby odnieść taki sam sukces jak mężczyźni, ponieważ wciąż panuje przekonanie, że to mężczyźni lepiej radzą sobie na stanowiskach kierowniczych i to dlatego są one powierzane w pierwszej kolejności właśnie im. Dodatkowym problemem jest często dla kobiet konieczność wyboru między karierą a rodziną. Przeszkody pojawiają się również w kwestii formalnej i administracyjnej, dodatkowym czynnikiem utrudniającym są również w ostatnich latach  kłopoty gospodarcze i zmiany na rynku pracy spowodowane kryzysem ekonomicznym. W Czarnogórze, w porównaniu z Europą, nie ma też dostatecznego wsparcia instytucjonalnego dla kobiet chcących otworzyć własny biznes. Szczególnie odczuwalny jest przy tym brak inkubatorów biznesu, które pomagają przetrwać młodym przedsiębiorstwom najtrudniejszy początkowy etap działalności.

Jednakże jeżeli kobieta jest zdecydowana, kreatywna i przygotowana na ciężką pracę, ma trafiony pomysł na biznes, dobrze przygotowany biznes plan i odpowiednie zaplecze finansowe, a także wsparcie rodziny w kwestii podziału obowiązków domowych – wtedy dysponuje wszelkimi walorami aby stać się odnoszącą sukcesy bizneswoman, która osiągnie satysfakcję z pracy a także wymierne korzyści finansowe, co przyniesie wiele dobrego i jej i jej rodzinie.

Jak ocenia specjalista z Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) Dragan Radić, potencjał kobiecej przedsiębiorczości jest wielki, ale niestety w małym stopniu wykorzystany. Jego zdaniem, wzorem krajów Europy Zachodniej gdzie takie działania zaowocowały konkretnymi wynikami, najlepszym sposobem jest stworzenie w Czarnogórze długoterminowej strategii nastawionej na wsparcie przedsiębiorczości kobiet, obejmującej nie tylko wsparcie edukacyjne i eksperckie,  ale  także korzystne kredyty na  rozpoczęcie i rozwinięcie działalności. W Czarnogórze tego typu programy są już prowadzone właśnie przez ILO wraz z Unią Pracodawców (UPCG).  A popieranie działalności biznesowej kobiet jest korzystne również dla gospodarki, ponieważ wedle danych statystycznych przyczynia się do zwiększenia liczby miejsc pracy i tym samym spadku bezrobocia i jest istotnym czynnikiem w walce z ubóstwem.

W dzisiejszym świecie kobiety stanowią 40% pracowników i kierują 1/3 przedsiębiorstw, z których większość zalicza się do małych i mikroprzedsiębiorstw. Panie przewyższają też panów pod względem liczby dyplomów wyższych uczelni i to zarówno I jak i II stopnia. W ostatnich latach znacznie zwiększyła się także siła nabywcza kobiet i coraz częściej to one kontrolują budżet domowy i podejmują decyzje finansowe, tym samym kobiety są więc coraz bardziej znacząca grupą konsumentów. Według szacunków ILO, kobiety jako miliardowa armia konsumentek  mogą być uważane za trzeci po Chinach i Indiach rynek wschodzący. Znaczące jest także to, iż firmy w których kobiety wchodzą w skład zarządu lub zajmują stanowiska menadżerskie osiągają lepsze wyniki finansowe. Tak więc aktywizacja biznesowa kobiet służy nie tylko im samym ale przede wszystkim gospodarce i zatrudniającym je przedsiębiorstwom.

Źródło: vijesti.me

 

 

 

 

 

 

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE