Home / Gospodarka / Handel / Kolejna aukcja papierów dłużnych, Macedonia zwiększa zadłużenie

Kolejna aukcja papierów dłużnych, Macedonia zwiększa zadłużenie

Ministerstwo Finansów Macedonii ogłosiło udaną sprzedaż bonów skarbowych o łącznej wartości 2,78 mld MKD (45,2 mln EUR).

Przy sprzedaży 3-miesięcznych bonów z klauzulą walutową oprocentowanych na 3,9% uzyskano kwotę 291,89 mln MKD (466,32 tys. EUR), czyli niecałe 60% z oczekiwanych 500 mln MKD. Przy 3-miesięcznych bonów bez klauzuli o stopie zwrotu 4%, uzyskano 1,7135 mld MKD (27,37 mln EUR) (sprzedano 80% z oferty).

Zdecydowanie lepiej wypadła oferta sprzedaży 9-miesięcznych bonów oprocentowanych na poziomie 4,75. Sprzedano bowiem wszystkie z zaoferowanych rynkowi i uzyskano kwotę 513,3 mld MKD (8,2 mld EUR).

Mały popyt na krótkookresowe bony skarbowe nie przesądza jeszcze o złej sytuacji gospodarczej w kraju. Papiery dłużne z dłuższym terminem spłaty (bony 9-miesięczne i obligacje) zostały sprzedane w całości.

Macedoński Skarb Państwa sprzedał 5-letnie obligacje z opcją walutową o stopie zwrotu 5,5% za 129,5 mln MKD (2,12 mln EUR). zaś 5-letnie bez opcji walutowej, oprocentowanych na poziomie 5,7 za 123 mln MKD (2,02 mln EUR).

Znaczna część dochodu przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa, który w tym roku zadłuża się bardziej niż kiedykolwiek. To już druga aukcja w październiku. Tylko w pierwszych 7 miesiącach roku macedońskie Ministerstwo Finansów ogłosiło więcej aukcji na sprzedaż papierów dłużnych, niż łącznie przez ostatnie 2 lata.

Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło obecnie do poziomu 29,8% PKB i wynosi 1,6 mld EUR wobec rynków zagranicznych oraz 700 mln EUR na rynku krajowym.

Źródła: libertas.mk, utrinski.com.mk

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE