Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Kolejni attache policyjni na serbskich placówkach zagranicznych

Kolejni attache policyjni na serbskich placówkach zagranicznych

W ciągu ostatniego roku, serbskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nominowało pięciu oficerów policji na stanowiska attache policyjnych przy ambasadach w USA, Rosji, Macedonii, Słowenii i Rumunii. Jak informuje MSW, sieć attachatów policyjnych na serbskich placówkach zagranicznych będzie rozbudowywana zgodnie z potrzebami intensyfikacji współpracy policyjnej z poszczególnymi krajami, a także z możliwościami finansowymi ministerstwa.
W Skopje attache policyjny wykonuje swoje obowiązki przy Regionalnej Inicjatywie ds. Migracji, w Lublanie przy Centrum Bezpieczeństwa, a w Bukareszcie w ramach Centrum ds. Zapobiegania Przestępczości Transgranicznej. Najmłodszymi attachatami są te w Moskwie i Waszyngtonie.
Serbskich dyplomatów na zagranicznych placówkach wspiera także personel oddelegowany przez Ministerstwo Gospodarki i Rozwoju Regionalnego (28 wydziałów ekonomicznych) i Ministerstwo Obrony (19 attachatów wojskowych).

 

Źródło: blic.rs, novosti.rs

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE