Home / Bałkany / Czarnogóra / Komisja Europejska krytykuje działania Czarnogóry
merkel, jansa - reuters/delo.si

Komisja Europejska krytykuje działania Czarnogóry

Komisja Europejska komentując szkic planu działań Czarnogóry dotyczący rozdziału 23., który odnosi się do walki z korupcją, zażądała ponownego napisanie tekstu twierdząc, że większość zagadnień jest sformułowana w bardzo ogólny i niejasny sposób.

Wyjątkowo złe oceny otrzymała część poświęcona  walce z korupcją, którą trzeba po prostu napisać od nowa. Jakość tego planu działania jest daleka od ideału, zarówno pod względem metodologicznym, jak i pod względem zawartości. Nie poświęcono uwagi co najmniej połowie zaleceń ze sprawozdania ze screeningu, albo jest to uczynione częściowo i niewystarczająco – oświadczyła Komisja Europejska.

Jak ocenia ciało wykonawcze Unii Europejskiej, ogłoszony przez Czarnogórę termin zakończenia zmian konstytucyjnych dostosowujących prawo do regulacji obowiązujących w UE (czwarty kwartał tego roku) jest zbyt odległy. Jak oświadczyła KE, Czarnogóra powinna być świadoma, że wiele państw członkowskich UE traktuje to bardzo poważnie i mogłyby one wiązać otwarcie rozdziału 23. z pomyślnym zakończeniem reformy konstytucyjnej.Negatywnie oceniono  także odraczanie rozwiązań prawnych, które odnoszą się do etyki i odpowiedzialności urzędników w sądownictwie.

Komisja Europejska ostrzega, że Czarnogóra nie zastosowała też zaleceń zawartych w sprawozdaniu zescreeningu, które dotyczą wzmocnienia kompetencji organów śledczych, zwłaszcza poświęconych walce z korupcją, które powinny być priorytetem. KE pochwaliła wzmocnienie roli parlamentu, ale jednocześnie zaznaczono, że parlament nie powinien być głównym organem zwalczającym korupcję.

Krytyce poddano także postępowania w sprawach finansowych, które są ograniczone do zwrotu własności; zdaniem KE tutaj prawo musi zostać zmienione i rozszerzone. Tutaj niezbędna jest pomoc, aby zapewnić dobre zrozumienie koncepcji dochodzeń finansowych – napisała KE. Stwierdzono również, że nie ma wzmianki o kluczowym zagadnieniu jakim jest przemyt i handel narkotykami. Według informacji KE jednostka, która zajmuje się narkotykami przy Ministerstwie Zdrowia cierpi na znaczne niedobory siły roboczej. Planowane jest wprawdzie wzmocnienie departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zajmującego się tym zagadnieniem, ale nie ma takich planów wobec departamentu Ministerstwa Zdrowia – zakomunikowała KE.

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej szczególnie ważne jest monitorowanie przypadków łamania prawa do wolności wypowiedzi oraz przeprowadzenie kontroli ostatnich przypadków przemocy nad dziennikarzami ze szczególnym naciskiem na te, które są jeszcze w fazie dochodzenia.

Poprawiony  zgodnie ze wskazówkami KE dokument powinien zostać wysłany do Brukseli najpóźniej do końca maja.

Źródło: portalanalitika.me

 

 

About Marta Buraczyńska

KOMENTARZE