Home / Bałkany / Czarnogóra / Komisja Europejska: System bankowy Czarnogóry jest stabilny
piggy-bank-atop-money - quizzle.com

Komisja Europejska: System bankowy Czarnogóry jest stabilny

Szybkie zastosowanie „sposobu Podgoricy” na radzenie sobie ze złymi aktywami wraz z innymi środkami pobudzającymi gospodarkę, jakie przedsięwziął w ostatnim czasie rząd powinny doprowadzić do wzrostu liczby udzielanych kredytów i tym samym wesprzeć popyt wewnętrzny –  oceniła KE.

W nowym raporcie o postępach Czarnogóry KE ocenia, że sektor bankowy jest stabilny, ale dalej kluczowym problemem pozostaje nadwyżka złych kredytów; aktywność kredytową banków ogranicza wysoka liczba złych kredytów (subprime) i długotrwałe postępowania dotyczące dochodzenia zaległych roszczeń na drodze sądowej. Wbrew niewielkiej poprawie w 2013 r. całkowita suma kredytów dla przemysłu  zmniejszyła się w ciągu pierwszych 6. miesięcy tego roku.

Celem rozwiązania problemu złych kredytów CBCG w listopadzie ub. podjęła decyzję wymagającą od banków przygotowania strategii rozwiązującej ten problem. Parlament powinien jeszcze przyjąć ustawę o dobrowolnej restrukturyzacji finansów, bardziej znany jako „sposób Podgoricy” (restrukturyzacja długu, pozwalająca na spłatę w terminie i na procent przewidziany przez bank). To pozwoli zbudować ramy prawne dla pozasądowych postępowań restrukturyzacji długów przedsiębiorstw, włączają w to dodatkowe ulgi podatkowe i umorzenie części należności. W międzyczasie, niektóre banki przekazały część złych kredytów firmom oferującym usługi faktoringowe – podkreślono w raporcie.

KE przypomina także, iż w maju zostało wydane pozwolenie na prace kolejnemu lokalnemu bankowi, dzięki czemu liczba banków w Czarnogórze wzrosła do 12, jednakże nie miało to znaczącego wpływu na stopy procentowe nowych kredytów, które dalej są oprocentowane na wysokim poziomie 10%; jak podkreślają eksperci, jest to wynikiem podwyższonego ryzyka związanego z nowymi kredytami.

W sektorze bankowym zdecydowaną przewagę mają zagraniczne grupy kapitałowe, do których należy 83,5% całkowitego  kapitału banków.

KE podkreśla, że działające w Czarnogórze banki osiągnęły zarówno w ubiegłym, jak i w pierwszej połowie bieżącego roku pozytywne wyniki finansowe, w odróżnieniu od znacznych strat z 2012 r. Oceniono ponadto, iż sektor pozabankowych instytucji finansowych pozostał relatywnie mały i słabo rozwinięty; w ub. roczny obrót na rynku akcji wyniósł mniej od 1% PKB, natomiast premia brutto towarzystw ubezpieczeniowych ok. 2% PKB. Ostatnie wydarzenia mogą jednak przyczynić się do rozwoju tego rynku w przyszłości ocenia KE, zaznaczając, iż w maju Montenegroberza zanotowała pierwszy obrót obligacjami państwowymi, natomiast Agencja Nadzoru Ubezpieczeń (Agencija za nadzor osiguranja) wydała pierwsze pozwolenie dla banku na świadczeniu usług ubezpieczeniowych.

Źródło: pobjeda.me, cdm.me, bankar.me

 

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE