Home / Bałkany / Macedonia / Komitet Parlamentu Europejskiego: Chcemy daty dla Macedonii

Komitet Parlamentu Europejskiego: Chcemy daty dla Macedonii

Wspólny Komitet Parlamentarny wezwał Radę Europejską, do wyznaczenia daty rozpoczęcia rozmów akcesyjnych Macedonii do końca tego roku.

Po wtorkowym spotkaniu w Brukseli, Komitet zwrócił się do Rady Europejskiej, aby zakończyć trwającą 3 lata blokadę w procesie integracji Macedonii, spowodowaną postawą Grecji w tzw. sporze o nazwę.

Komitet zwrócił się do Komisji Europejskiej do poszanowania w przyszłości tożsamości Macedonii i korzystania z przymiotnika „macedoński” w kolejnym rocznym sprawozdaniu. Zeszłoroczny pominięcie tego terminu wywołało negatywne komentarze w Macedonii, co było postrzegane jako stronniczość Komisji w sporze z Grecją.

Komitet przypominał o orzeczeniu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 5 grudnia 2011 roku, który uznał, że blokada Macedonii przez Grecję na szczycie NATO w Bukareszcie w 2008 r. była niezgodna z tymczasową umową, wynegocjowaną przez ONZ w 1995 roku.

Zalecenia Komitetu nie mają mocy wiążącej dla Parlamentu Europejskiego. Jesienią ubiegłego roku Komisja Europejska po raz trzeci wezwała do rozpoczęcia rozmów członkowskich z Macedonią, jednak do tej pory nic takiego nie nastąpiło.

Źródło: balkaninsight.com

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE