Home / Gospodarka / Inwestycje / Konferencja „Biznes i inwestycje w Kosowie”

Konferencja „Biznes i inwestycje w Kosowie”

Ambasada Republiki Kosowa we Francji, przy współpracy z Francuską Agencją ds. Międzynarodowego Rozwoju Przedsiębiorstw (Ubifrance) zorganizowała w środę w Paryżu konferencję „Biznes i inwestycje w Kosowie”, poświęconą promocji możliwości inwestycyjnych Kosowa. Patronat nad konferencją objął premier Hashim Thaçi, a jej pomysłodawcami były Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Rozwoju Ekonomicznego, Handlu i Przemysłu oraz Finansów.

W konferencji wzięło udział 60 przedstawicieli średnich i dużych firm z Francji, francuskich stowarzyszeń gospodarczych i instytucji oraz  personelu dyplomatycznego innych krajów w Paryżu.
Spotkanie otworzył ambasador Kosowa we Francji, Muhamedin Kullashi, który zaprezentował zasoby gospodarcze,  reformy prawne i ekonomiczne,  przeprowadzone w Kosowie, otwierające wiele możliwości inwestycyjnych dla firm europejskich. Według Kullashiego, głównymi czynnikami, sprzyjającymi inwestycjom są stabilność finansowa i makroekonomiczna, niskie podatki oraz zasoby ludzkie.

W konferencji wzięła udział także wiceminister handlu i przemysłu,  Mimoza Kusari-Lila, która szczegółowo przedstawiła reformy przeprowadzone przez Rząd Kosowa w celu wyeliminowania problemów i  utrudnień związanych z  prowadzeniem biznesu oraz rozwój sektora prywatnego, podkreślając jednocześnie, że dzięki tym działaniom, Kosowo jest odpowiednim miejscem do inwestowania.

– Kosowo jest państwem oferującym wiele możliwości inwestycyjnych. Ma dobrą pozycję strategiczną, najmłodszą populację w Europie i stabilny system bankowy. Rząd przeprowadził wiele reform w systemie prawnym, dzięki czemu Kosowo ma jeden z najlepszych systemów podatkowych w Europie. Uchwalił także ustawy, które są istotne dla wzmocnienia biznesu, a w szczególności sektora prywatnego; eliminuje także przeszkody natury technicznej we współpracy z innymi krajami w regionie, by nasza gospodarka była bardziej otwarta i konkurencyjna oraz spełniała wymogi Banku Światowego i Unii Europejskiej dotyczące handlu. Obecnie w Kosowie inwestuje ponad 3,5 tys. zagranicznych firm oraz o mieszanym kapitale, które do tej pory zainwestowały 1,5 mld EUR.

Z kolei Minister Rozwoju Gospodarczego, Besim Beqaj zaprezentował dotychczasowe procesy rozwoju gospodarczego oraz perspektywy współpracy gospodarczej Kosowa z partnerami. Przedstawił także główne sektory gospodarki kosowskiej – telekomunikację, energetykę, górnictwo oraz usługi, podkreślając, że te sektory oferują największe możliwości dla inwestycji przedsiębiorstw francuskich.
Podobne konferencje zostaną zorganizowane w wielu krajach Unii Europejskiej oraz  USA i w innych krajach na świecie.

 

Źródło: koha.net, kosovapress.com

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE