Home / Patronat / Konferencja: Wśród czy obok nas? Mniejszości w literaturze, kulturze i historii krajów słowiańskich

Konferencja: Wśród czy obok nas? Mniejszości w literaturze, kulturze i historii krajów słowiańskich

Koło Naukowe Slawistów UJ im. Tadeusza Lehra-Spławińskiego
Instytut Filologii Słowiańskiej UJ

zapraszają na
Studencko-doktorancką Konferencję Naukową

Wśród czy obok nas?
Mniejszości w literaturze, kulturze i historii krajów słowiańskich

24-25 maja 2012 roku
Kraków

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane szeroko pojętą problematyką mniejszości na terenach krajów słowiańskich, przede wszystkim reprezentantów dyscyplin naukowych, których obszar badań związany jest ze studiami z zakresu filologii słowiańskich, socjologii, antropologii kulturowej, kulturoznawstwa i historii. Preferujemy także ujęcia interdyscyplinarne. Interesuje nas głównie tematyka dotycząca mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, ale także seksualnych, kulturowych i innych na terenach Słowiańszczyzny, zarówno tej współczesnej, jak i historycznej.

Celem naszej konferencji jest zaprezentowanie współczesnych badań dotyczących kwestii związanych z mniejszościami na terenach Słowiańszczyzny w ujęciu interdyscyplinarnym.

Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza oraz tematu wraz z krótkim abstraktem prosimy przesyłać do 15 marca 2012 roku na adres: mniejszoscislowianskie@gmail.com.

balkanistyka.org jest patronem tego wydarzenia

Więcej informacji, formularze

About Karolina Wlodarczyk