Home / Bałkany / Bałkany Zachodnie / Konflikt BiH i Chorwacji w sprawie importu mleka

Konflikt BiH i Chorwacji w sprawie importu mleka

Rozwiązanie chorwackiego Ministerstwa Rolnictwa, według którego sterylizowane mleko z bh. importu należy zwrócić lub poddać utylizacji, jest nie do zaakceptowania – uważa przewodniczący Związku Rolników Republiki Serbskiej, Vladimir Usorac. Podobne zdanie na ten temat wyraził przewodniczący Związku Producentów Mleka Republiki Serbskiej, Miloš Radojičić. Według niego decyzja Chorwacji w tej sprawie kłóci się z postanowieniami CEFTA (Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu).

Usorac uważa, że jest to zamierzone działanie, mające na celu wyeliminowanie importu mleka z BiH do Chorwacji jeszcze przed przystąpieniem tego kraju do UE. –Nie ma mowy o szkodliwym mleku z RS – wypowiedział się przewodniczący.

Związek Rolników RS szybko zareagował na cios zadany przez Chorwację: wezwał instytucje w BiH, by dokonały kontroli i wstrzymały import bydła, mięsa, mleka z Chorwacji, ponieważ według nich istnieją podejrzenia, że mięso wołowe i wieprzowe jest zarażone leukozą, CSF i brucelozą, natomiast mleko – bakteriami.

W związku z tą sprawą w Zagrzebiu odbyło się spotkanie mające na celu rozwiązanie nowopowstałego problemu.RS reprezentowała na nim współpracownik ministra rolnictwa z resortu weterynarii, Radmila Čojo. Uważa ona, że taki ruch ze strony Chorwacji jest bezpodstawny i niezgodny z prawem, ponieważ mleko z RS spełnia wszystkie wymagania, jakie narzuca Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych. Spotkanie zakończyło się sukcesem bh. delegacji – BiH zagwarantowano, że nie nastąpi żadna blokada importu mleka i produktów mlecznych z RS i całej BiH do 1 czerwca 2013 roku. Čojo twierdzi, że kolejnym krokiem w tej sprawie jest udowodnienie Komisji Europejskiej, że Mlijekoprodukt z Kozarskiej Dubicy powinien trafić na listę produktów, których import do państw UE jest dozwolony. W tym celu zostanie przeprowadzona kontrola przez chorwacką inspekcję weterynaryjną oraz Inspektorat RS. To pozwoli utwierdzić UE w przekonaniu, że produkty z RS, które trafiają na chorwackie półki, są całkowicie bezpieczne. Čojo tłumaczy, że bh. mleko było zwracane ze względu na różnorodną interpretacjęrozporządzenia w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych w poszczególnych krajach UE – w Chorwacji temu rozporządzeniu jest przypisana instrukcja, która rządzi się surowszymi prawami niż instrukcje w innych krajach UE.

Mimo wyjaśnienia całej sprawy, minister handlu zagranicznego i współpracy gospodarczej,Mirko Šarović obawia się, że konflikt w sprawie mleka może mieć negatywny wpływ na stosunki gospodarcze obu państw. Vladimir Usorac uważa, że Chorwacja stwarza sztuczne problemy wokół eksportu bh. produktów, bowiem tym sposobem chce ukryć kłopoty, które mają chorwaccy producenci, i tym samym przerzucić je na BiH. Póki co, mimo pozornego zażegnania konfliktu, BiH nie ustępuje – zarówno na granicach, jak i w obiektach, w których towar jest rozładowywany, przeprowadzane są surowe kontrole jakości towaru pochodzenia zwierzęcego importowanego z Chorwacji.

 

Żródło: ba.seebiz.eu 1 i 2, indikator.ba 1, 2, 3, 4 i 5, biznis.ba 1 i 2

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE