Home / Gospodarka / Handel / Konkurencja w Albanii: Coraz więcej skarg, wciąż słaba egzekucja kar

Konkurencja w Albanii: Coraz więcej skarg, wciąż słaba egzekucja kar

Rośnie liczba skarg wpływających do Urzędu Ochrony Konkurencji (Autoriteti i Konkurencës, AK), podobnie jak odsetek skutecznie wyegzekwowanych grzywien, jednak ściągalność kar jest wciąż niewystarczająca, wynika ze sprawozdania AK.

W 2011 r. odsetek ściągalności grzywien wyniósł jedynie 24%, a w sprawie kolejnych 20% proces egzekucji nadal trwa, informował AK w raporcie. Łączna wartość kar to ok. USD 2 mln. Przed tygodniem poinformował także o odrzuceniu apelacji pozwanych i nadaniu kolejnym wyrokom klauzuli wykonalności.

W ciągu minionych dwóch miesięcy do AK spłynęło siedem skarg. Podczas spotkania z członkami Amerykańskiej Izby Handlowej przewodnicząca AK, Lindita Milo, stwierdziła, że jest to znak rosnącej świadomości przedsiębiorców, którzy zaczynają zdawać sobie sprawę z własnych praw i roli jaką pełni jej urząd.

Urząd Ochrony Konkurencji powstał w 2004 r. jako instytucja mająca zapobiegać monopolowi, oligopolowi oraz praktykom niezgodnym z zasadami wolnej konkurencji. Urząd prowadzi gruntowne kontrole na różnych obszarach rynku, między innymi w sektorze telefonicznym, budowlanym, spożywczym, samochodowym oraz bankowym.

Obecnie firmom, które naruszą zasady konkurencji, grozi kara w wysokości od 1 do 10% rocznych dochodów.

 

Źródło: gazeta-shqip.comscan-tv.com

About Piotr Zawodniak

KOMENTARZE