Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 1 – 6 stycznia 2013 r.

Kosowo: 1 – 6 stycznia 2013 r.

Źródło: europa.eu

Powołano pierwszego radcę handlowego Kosowa

Na piątkowej konferencji prasowej minister handlu i przemysłu, Mimoza Kusari-Lila, przedstawiła Artana Mehmetiego, który został pierwszym radcą handlowym Kosowa. Kosowski dyplomata będzie pracował w Ambasadzie Kosowa w Brukseli, gdzie weźmie udział w negocjacjach  dotyczących Porozumienia o Stabilizacji i Stowarzyszeniu (Stabilisation and Association Agreemeent – SAA). Mehmeti został powołany przez Ministerstwo Handlu i Przemysłu przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.  Prócz negocjacji w sprawie SAA, do zadań Mehmetiego będzie należała ochrona interesów gospodarczych i handlowych Kosowa, promocja inwestycji w Kosowie oraz udzielanie pomocy kosowskim przedsiębiorcom. Ministerstwo Handlu i Przemysłu planuje w tym roku powołać kolejnych radców handlowych w najważniejszych centrach gospodarczych Europy i świata.

 

MFW: Wzrost gospodarczy w Kosowie w 2012 roku wyniósł 2,7%

Wzrost gospodarczy w 2012 r. wyniósł 2,7%, wynika z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Przeczy to informacjom podanym przez Ministerstwo Finansów, które podało, iż w roku ubiegłym Kosowo odnotowało 3,9-proc. wzrost gospodarczy. Zdaniem ekspertów z dziedziny ekonomii, dane przedstawione przez MFW są bardziej realne. Najważniejszymi czynnikami wzrostu gospodarczego okazały się przekazy pieniężne od emigrantów oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Według prognozy MFW, wzrost gospodarczy w 2013 r. wyniesie 3,2%, jednak największym wyzwaniem dla kosowskiej gospodarki wciąż pozostanie wysoki deficyt na rachunku bieżącym.

 

Gen i Rudnap wygrały przetarg na dostawy energii do Kosowa

Serbskie przedsiębiorstwo energetyczne Rudnap oraz słoweńskie Gen zostały ogłoszone zwycięzcami przetargu na dostawy energii  elektrycznej do maja 2013 r., czyli do momentu przejęcia Sieci Dystrybucji Energii Elektrycznej w KEK (KEDS) przez turecką firmę  Çalik&Limak. Zwycięskie przedsiębiorstwa mają dostarczać energię do Kosowa w sytuacjach awaryjnych, a także w momencie, gdy KEK nie będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowania na energię.

 

Plany Ministerstwa Rolnictwa na 2013 rok

Miniony rok był owocny dla kosowskiego rolnictwa – wzrosła ilość i jakość plonów, zbudowano centra do przechowywania owoców i warzyw, zorganizowano sieć usług doradczych oraz wzrosła liczba beneficjentów grantów i dotacji. 2013 r. także przyniesie znaczne zmiany, wśród których najważniejsze będzie zmniejszenie stóp procentowych dla kredytów rolniczych, które obecnie sięgają nawet 24% i są jedną z głównych przyczyn stagnacji sektora rolniczego w Kosowie. Ważnym projektem tego roku będzie także spis rolny, który będzie przeprowadzony po raz pierwszy od 52 lat. Dzięki niemu Ministerstwo otrzymamy realny i dokładny obraz sytuacji kosowskiego rolnictwa. Ministerstwo zapowiedziało także szczególne wsparcie dla sektora mięsnego oraz dofinansowania do maszyn rolniczych.

 

Projekt budowy elektrowni wodnej Zhuri będzie ponownie rozpatrzony

Ponownie zostanie rozpatrzony projekt budowy elektrowni wodnej Zhuri, która ma powstać na terytorium Kosowa, na północ od Prizrenu. Projekt elektrowni na rzekach Bushtrica, Caje dhe Orgjot powstał dwa lata temu, jednakże z powodu braku porozumienia rządów kosowskiego i albańskiego odnośnie do wykorzystania wód na terenie Albanii, strona kosowska zawiesiła budowę.

 

Ok. 6 mln EUR przeznaczono na inwestycje w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym

Operacje na otwartym sercu i radioterapia – te usługi zostaną wprowadzone w tym roku w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (Qendra Klinike Universitare). Oprócz tego, Ministerstwo Zdrowia zainwestuje w nowe urządzenia medyczne i remont pomieszczeń oraz zwiększy dostęp do leków. Ponad 1 mln EUR zostanie przeznaczony na budowę nowych budynków dla przychodni specjalistycznych, które obecnie znajdują się w budynkach niespełniających odpowiednich warunków. Na inwestycje w Centrum Klinicznym zostanie przeznaczonych łącznie ok. 6 mln EUR. (botasot.info)

 

Rekomendacje MFW przed wyborami parlamentarnymi

Międzynarodowy Fundusz Walutowy przestrzega władze Kosowa przed powtórzeniem sytuacji z 2010 r., gdy z powodu obietnic wyborczych, kraj został narażony na kłopoty finansowe, a umowa stand-by została zerwana. W związku ze zbliżającym się okresem wyborczym, który rozpocznie się pod koniec br., MFW zaleca rządowi uważne zarządzanie projektami przewidzianymi na 2013 r. – budową autostrady Prisztina-Skopje oraz prywatyzacją Poczty i Telekomunikacji Kosowa (PTK). Fundusz podkreśla, aby kwestie polityczne nie były przeszkodą w realizacji porozumienia, a dotychczasowe osiągnięcia oraz stabilność makroekonomiczna zostały zachowane. (orainfo.com)

 

Nowa Ambasador Francji w Kosowie wesprze promowanie inwestycji w Kosowie

Minister handlu i przemysłu, Mimoza Kusari Lila, spotkała się z nową Ambasador Francji w Kosowie, Maryse Daviet, z którą omówiła intensyfikację współpracy gospodarczej między oboma krajami. Ambasador zapewniła, że będzie promować potencjał inwestycyjny Kosowa, aby jak najwięcej francuskich firm rozpoczęło swą działalność w Kosowie. (kosovatimes.net)

 

W 2012 roku wpłynęło 9 wniosków o budowę elektrowni wodnych i wiatrakowych

W 2012 r. Urząd Regulacji Energetyki (Zyra e Rregullatorit të Energjisë, ZRRE) przyjął 9 wniosków o budowę w Kosowie elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii, wynika z raportu ZRRE. Do tej pory jednak żadne z przedsiębiorstw, które złożyły wnioski nie otrzymały pozwolenia na budowę. (koha.net)

 

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe

Ministerstwo Rolnictwa przeznaczyło ok. 220 tys. EUR na pomoc dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe w 2012 r. Z puli tej skorzysta 288 rolników, którzy w minionym roku ponieśli szkody. Minister rolnictwa, Blerand Stavileci podkreślił, iż działanie Ministerstwa ma na celu przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych.

 

Opracowała: Maria Reptowska

About Maria Reptowska

KOMENTARZE