Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 1 – 9 października 2011 r.

Kosowo: 1 – 9 października 2011 r.

9 października 2011

 

Niszczenie gruntów rolnych w Kosowie stało się niepokojącym fenomenem w Kosowie. Kosowo ma powierzchnię 10 tys. 887 km2. Na tym obszarze jest ok. 577 tysięcy hektarów gruntów rolnych, z czego około 500 hektarów zostało zniszczonych tylko w ciągu roku, mówi Idriz Gashi, szef wydziału gruntów rolnych w Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Wsi. Według niego, regiony najbardziej zagrożone tym zjawiskiem to obszary na trasie Prisztina-Skopie. Ponad 1000 hektarów użytków rolnych, w ciągu roku zostaje w Kosowie zabetonowanych, zniszczonych lub usuniętych. Zdaniem ekspertów, powierzchnia ziemi uprawnej w Kosowie jest bardzo mała, szacuje się ją na 0,15 ha na jednego mieszkańca. Tymczasem,  zgodnie z międzynarodowymi standardami,  minimum potrzebne do wyprodukowania wystarczającej ilości żywności, wynosi 0,17 ha na jednego mieszkańca.

 

 

8 października 2011

 

Kosowska Agencja Prywatyzacji przeprowadza prywatyzację na całym terytorium Kosowa, twierdzą urzędnicy tej agencji. Naser Osmani, wiceprezes Zarządu Kosowskiej Agencji Prywatyzacji, twierdzi, że obszar działania Agencji rozciąga się na całym terytorium. „Do tej pory nie mieliśmy żadnych problemów, sprzedaliśmy kilka przedsiębiorstw państwowych w Zubin Potoku, podjęliśmy się też sprzedaży kilku innych w miejscowościach zamieszkanych przez Serbów. Pierwsze przedsiębiorstwo, które zlikwidowała AKP to jedno z tych położonych w tzw. północnej części Mitrowicy”, powiedział Osmani. AKP spotyka się jednak z różnymi problemami w trakcie prywatyzacji przedsiębiorstw publicznych znajdujących się w regionach zamieszkanych przez serbską większość.

Finansowanie projektu autostrady  Prisztina – Skopie powinno odbywać się poprzez partnerstwo publiczno – prywatne lub przez koncesje, uważają kosowscy eksperci ds. ekonomii. Według nich, budowa tej drogi w Kosowie ze środków pochodzących z budżetu może doprowadzić kraj do głębokiego kryzysu finansowego. Zgodnie z projektem zaprezentowanym niedawno przez Ministerstwo Infrastruktury, autostrada Prisztina – Skopie zostanie wybudowana na zupełnie nowej trasie o długości 55 km. Autostrada będzie miała dwa tunele, z których najdłuższy to tunel w Kaçaniku (2,2 km). Maksymalna prędkość na nowowybudowanej autostradzie, według projektu, ma wynosić 120 kilometrów na godzinę.

 

 

7 października 2011

 

Od zniesienia embarga, nałożonego przez Kosowo na produkty z Serbii bilans handlowy okazał się niekorzystny dla firm z Kosowa. Osiągnięcie porozumienia w sprawie uznania pieczęci celnych Kosowa spowodowało, że stosunek eksportu i importu towarów między Kosowem a Serbią wynosi 99% na korzyść tej ostatniej, a tylko 1% na rzecz Kosowa, mówi Adriatik Stavileci, rzecznik Kosowskiej Izby Celnej. Do tej pory potwierdzono ponad 2400 transportów, które są wprowadzane z Serbii do Kosowa, podczas gdy eksport Kosowa wynosi na chwilę obecnę jedynie 70 ciężarówek. Z tego wynika, że z Serbii importowano towary o wartości ponad 13 mln euro, podczas gdy eksport nie przekracza kwoty 200 tysięcy euro. Wśród towarów kosowskich wywożonych do Serbii dominują głównie warzywa i cement, natomiast Serbia do Kosowa przywiozła głównie produkty żywnościowe i materiały budowlane.

 

Biuro Bezpieczeństwa Kosowa [BKS – Byroja Kosovare e Sigurimit] 30 września 2011 złożyło wniosek  do Rady Biura ds. Zielonej Karty [KBKGJ – Këshilli i Byrosë për Karton të Gjelbër] z siedzibą w Brukseli. Z tej instytucji dotarła pozytywna odpowiedź, wraz z kwestionariuszem, który należy odesłać do 28 października.
„Jesteśmy przekonani, że wniosek o członkostwo BKS w KBKGJ zostanie rozpatrzony pomyślnie i na następnym zebraniu KBKGJ otrzymamy pozytywną odpowiedź”, podało BKS w oświadczeniu.

 

6 października, 2011

Tendencje w bezrobociu są w Kosowie nadal niepokojące. Dane Kosowskiego Instytutu Finansów [Instituti i Financave i Kosovës] pokazują, że ponad 43% Kosowian to bezrobotni. Prezes tego instytutu, Isak Mustafa, podaje do wiadomości, że 34% mieszkańców Kosowa żyje w niedostatku – za mniej niż 1,42  euro dziennie, natomiast 18% w skrajnym ubóstwie – za mniej niż 94 centy dziennie. Zaznaczył on również, że Kosowo odnotowuje najwyższy poziom bezrobocia w regionie, a PKB nie przekracza więcej niż 4,2 mld euro.

 

W Kosowie będzie dziś ograniczona dostawa energii elektrycznej. Viktor Buzhala, rzecznik Kosowskiej Korporacji Energetycznej [KEK – Korporata Energjetike e Kosovës] poinformował, że ​​powodem tego jest wyjście z systemu B1, w wyniku nieszczelności. KEK ma obecnie jedynie dwa działające bloki – termocentralę „Kosova A”, oraz energię, pochodzącą z importu. Taka sytuacja może potrwać do jutra rana.

 

 

5 października 2011

Dziś w Prisztinie  ruszyły  Targi  Produktów Rolnych. Zaprezentuje na nich swoje produkty ponad 50 firm produkcyjnych w obszarze rolnictwa z Kosowa i regionu.

 

Kosowscy emeryci żądają od władz podniesienia rent i emerytur. Według nich, wartość tych świadczeń powinna wynosić około 60% średniej pensji w Kosowie. Hajdar Gashi, kosowski emeryt, mówi, że akurat ta grupa społeczna jest słaba i potrzebuje opieki ze strony państwa, natomiast ani razu, od zakończenia wojny, jej nie otrzymała.

 

 

4 października 2011

 

Pod koniec ubiegłego miesiąca weszły w życie administracyjne wytyczne dotyczące jakości oleju napędowego, które zakazują importu produktów naftowych z zawartością siarki 50 ppm. Dopuszczalny jej poziom od teraz wynosi 10 ppm. Kosowo było jedynym państwem w regionie, które do tej pory mogło importować produkty ropy naftowej i oleje z wysoką zawartością siarki. W Unii Europejskiej od 2005 roku na rynku paliwowym można znaleźć tylko samochody dostosowane do oleju o poziomie siarki w wys. 10 ppm. Albania od tego roku została zmuszona do przestrzegania tego standardu. Natomiast od 2007 roku, sprzedaż oleju o zawartości siarki do 10 ppm, została wprowadzona w USA.

 

 

3 października 2011

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich, Środowiska i Planowania Przestrzennego Parlamentu Kosowa, na dzisiejszym posiedzeniu omawiała podatek akcyzowy. Członkowie Komisji mówili o zaniepokojeniu wśród wytwórców wina, przeszkodach w procesie produkcji i wprowadzania ich na rynek. Dofinansowanie wina w wysokości siedmiu centów na litr przez Ministerstwo Rolnictwa członkowie Komisji uznali za niewystarczające. Również podatek akcyzowy komisja uznała za utrudnienie dla producentów, gdyż ustawia ona na nierównej pozycji producentów krajowych i zagranicznych. Minister Hamza wyjaśnił, że stawki podatku akcyzowego nie mogą być regulowane przez prawo. Dodał, że Kosowo jest sygnatariuszem umowy o wolnym handlu CEFTA, a zatem jest zobowiązane do jej przestrzegania. Na mocy tej umowy nie jest możliwe usunięcie akcyzy tylko dla jednego produktu żywnościowego.

 

Po trzech dniach obchodów, wczoraj wieczorem zakończył się w Prisztinie pierwszy w Kosowie festiwal piwa „Beer Fest Kosova 2011″.

 

Na podst. oek-kcc.org, kosova.info, opracowała: K.D.

 

 

2 października 2011 r.

Otwarto dwa ośrodki rozwiązywania sporów gospodarczych. Założenie tych dwóch centrów, według przedstawicieli organizacji ekonomicznych w kraju, pomoże we właściwym rozwoju handlu i przedsiębiorstw w Kosowie. Organizacje międzynarodowe regularnie informowały, że w Kosowie ma miejsce wiele sporów między firmami, często nie zwracają się one do sądów z powodu wydłużonych procedur i wysokich kosztów procesowych. Sądy w Kosowie są przepełnione nierozwiązanymi sprawami. Powstałe ośrodki będą mechanizmem przyspieszającym rozstrzyganie sporów. Powinno to w rezultacie podnieść atrakcyjność Kosowa w oczach inwestorów, twierdzi szef Kosowskiej Izby Handlowej, Safet Gërxhaliu. (kosova.info)

 

1 października 2011 r.

W Mitrovicy zakończył się Kosowski Tydzień Biznesu. Ponad 100 producentów wystawiło swoje produkty. Akcja AKB [Aleanca Kosovare e Biznesit – Kosowski Sojusz Przedsiębiorców] ma na celu uwrażliwienie i uświadomienie mieszkańcom Kosowa, jak ważne jest wspieranie produkcji krajowej. Impreza odbyła się już po raz dziewiąty. (kosova.info)

 

Opracowała: Karolina Dargiel

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE