Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 10 – 16 grudnia 2012 r.

Kosowo: 10 – 16 grudnia 2012 r.

Amerykańska firma EmberClear zamierza zainwestować 700 mln EUR w energetykę

Prezes zarządu Amerykańskiej Izby Gospodarczej w Kosowie (Oda Ekonomike Amerikane), Erolld Belegu oraz dyrektor wykonawczy, Arian Zeka spotkali się 12 grudnia z przedstawicielami amerykańsko-kanadyjskiej spółki energetycznej EmberClear, którzy planują inwestycje w wysokości 700 mln EUR na rozwój nowych źródeł energetycznych w Kosowie. Przedstawiciele Izby z zadowoleniem przyjęli wiadomość o planach spółki, ponieważ jest to ich zdaniem dowód na to, że mimo trudności występujących w środowisku biznesu, Kosowo pozostaje atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów. Ponadto tego typu projekty są istotne dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, walki z bezrobociem i poprawy poziomu życia obywateli.

 

EBI zainteresowany inwestycjami w Kosowie

We wtorek, 11 grudnia w Prisztinie, minister finansów, Bedri Hamza spotkał się z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), którzy wyrazili swoje zainteresowanie inwestycjami w obszarach infrastruktury i rolnictwa. Wśród najważniejszych działań, które w nadchodzącym roku będą finansowane ze środków EBI wymieniono m.in. wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw, modernizację kolei, dróg i mostów, rozwój lokalnej infrastruktury oraz placówek medycznych i oświatowych.

 

Kosowskie lotnisko otrzymało 3 certyfikaty ISO

Lotnisko Adem Jashari w Prisztinie zostało wyróżnione trzema międzynarodowymi certyfikatami, przyznawanymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Certyfikat ISO 9001 przyznano za wypełnianie i podnoszenie standardów jakościowych, ISO 14001 – za system zarządzania środowiskowego, natomiast ISO 10002 – za zarządzanie reklamacjami.

 

Kolejny bank turecki rozpocznie działalność w Kosowie

Do istniejących już na rynku kosowskim dwóch tureckich banków, Narodowego Banku Handlowego i Banku TEB, dołączy kolejny, będący jednym z największych banków działających w Turcji – Is Bankasi (Türkiye İş Bankası). Gubernator Centralnego Banku Kosowa (Banka Qendrore e Kosovës, BQK), Gani Gërguri, zapewnił, iż działalność banku Is Bankasi przyczyni się do rozwoju systemu bankowego i gospodarczego w Kosowie.

 

Nowa oczyszczalnia ścieków w gminie Prizren

Ministerstwo Finansów Kosowa oraz Niemiecki Bank Rozwoju KfW podpisali porozumienie o sfinansowaniu projektu budowy nowej oczyszczalni ścieków we wsi Vlashnje, budowę nowego kolektora odprowadzającego oraz odnowę starego, a także  remont systemu kanalizacyjnego w największych dzielnicach Prizrenu. Całkowita wartość projektu to ok. 21 mln EUR. W ramach porozumienia wstępnego, Kosowo otrzymało już od Banku KfW 4 mln EUR dotacji, natomiast pozostałe fundusze będą pochodzić od rządu niemieckiego (8 mln EUR), rządu Kosowa (5 mln EUR) oraz od władz gminy Prizren (3,5 mln EUR).

 

Parlament uchwalił budżet na rok 2013

W piątek, 14 grudnia 2012 r., parlament Kosowa uchwalił budżet na rok 2013. Za przyjęciem ustawy głosowało 64 posłów, przeciw 26, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Budżet na 2013 r. będzie wynosił 1,586 mld EUR. Premier Kosowa, Hashim Thaçi ocenił, że jest to do tej pory najwyższy budżet i stanowi on gwarancję stabilności i rozwoju państwa oraz pozwala na kontynuację wielu dużych projektów infrastrukturalnych, w tym dróg i autostrad.

 

Kosowo dalekie od przyjęcia albańskiego kodu telefonicznego

Pod koniec sierpnia br. kosowscy parlamentarzyści zatwierdzili rezolucję o zamianie aktualnie używanych kodów telefonicznych na kod Republiki Albanii +355, gdyż Kosowo, nie będąc członkiem Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) nie może otrzymać swojego kodu telefonicznego i korzysta z kodów Serbii (+381), Monako (+377) i Słowenii (+386). 31 października minister rozwoju gospodarczego Kosowa, Besim Beqaj spotkał się z ministrem rozwoju gospodarczego Albanii, Gencem Pollo, z którym omówił kwestię możliwości używania kodu telefonicznego przez Kosowo. Ministerstwo podało, że obaj ministrowie zgodzili się, że należy powołać grupy ekspertów, które zajmą się analizą możliwości realizacji rezolucji od strony technicznej oraz prawnej. Sprawa zakończyła się jednak na ustaleniach i od tego czasu nie powzięto żadnych kroków w celu utworzenia grup roboczych. Wszystko wskazuje więc na to, że przyjęcie albańskiego kodu telefonicznego przez Albanię, jeśli w ogóle nastąpi, nie będzie zrealizowane tak szybko.

 

Kusari-Lila: Do 2014 r. Kosowo wśród 40 najlepszych państw w rankingu BŚ

Zgodnie z planem rządu, Kosowo do 2014 r. ma się znaleźć w grupie najlepszych 40 krajów w rankingu Doing Business, opracowywanym przez Bank Światowy (BŚ). Plan rządu zakłada m.in. intensyfikację akcji promocji inwestycji zagranicznych w Kosowie oraz wprowadzenie zmian w prawie, które mają ułatwić działalność sektora prywatnego, a także zapewnić dalszy  rozwój gospodarczy.

 

Rozpoczęła się realizacja IBM

W poniedziałek, 10 grudnia 2012 r. na przejściach granicznych w  Merdare i Jarinjë rozpoczęto realizację porozumienia o zintegrowanym zarządzaniu granicami (IBM), poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kosowa oraz Służby Celne. Kierownik grup technicznych ds. zintegrowanego zarządzania granicami, Fisnik Rexhepi powiedział, że mimo niewielkich problemów z przygotowaniem infrastruktury na przejściu w Jarinjë, realizacja IBM rozpoczęła się zgodnie z planem w obu punktach granicznych i przebiega bez żadnych problemów. Wkrótce zintegrowane zarządzanie granicami zostanie wprowadzone na kolejnych przejściach granicznych.

 

Bezrobocie w Kosowie wciąż pozostaje wysokie

Z ponad 325 tys. osób zarejestrowanych w Kosowie jako bezrobotni, w 2012 r. zatrudnienie znalazło jedynie niecałe 7 tys. osób. Dane dotyczące stanu bezrobocia w Kosowie pozostają alarmujące, tym bardziej, że niewiele się zmieniło w stosunku do lat poprzednich – w 2011 r. wzrost zatrudnienia w kraju wyniósł 3,92%, natomiast w 2012 r. wartość ta praktycznie nie uległa zmianie, osiągając 4%. Jak uważa ekspert ds. ekonomii, Musa Limani, brak wzrostu zatrudnienia w Kosowie nie jest wynikiem stagnacji gospodarczej w kraju, lecz skutkiem błędnej polityki rządu. Podobnego zdania jest prezes Kosowskiego Sojuszu Biznesowego, Agim Shahini, który twierdzi, że instytucje Kosowa powinny zrobić więcej w celu promowania stabilnego zatrudnienia, rozwoju polityki zatrudnienia i wspierania sektora prywatnego.

 

Opracowały: Sylwia Zapalska i Maria Reptowska

About Maria Reptowska

KOMENTARZE