Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 10 – 16 września 2012 r.

Kosowo: 10 – 16 września 2012 r.

Podpisano porozumienie z Turcją w dziedzinie opodatkowania

Ministrowie finansów Kosowa i Turcji podpisali umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, która wejdzie w życie 1 stycznia 2013 roku. Celem porozumienia jest przyciągnięcie nowych inwestorów i stworzenie dogodnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w obu krajach.

 

Współpraca Kosowa i Słowenii w dziedzinie ubezpieczeń

Gubernator Centralnego Banku Kosowa (Banka Qendrore e Kosovës, BQK), Gani Gërguri, podpisał porozumienie ze Słoweńską Agencją Nadzoru Ubezpieczeń, w celu wzmocnienia nadzoru nad firmami ubezpieczeniowymi. Umowa oparta jest na podstawowych zasadach efektywnej kontroli zakładów ubezpieczeń, zatwierdzonych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego i dotyczy głównie kwestii wymiany informacji na temat funkcjonowania firm ubezpieczeniowych w obu krajach.

 

Podpisano porozumienie o współpracy celnej z Austrią

Ułatwienia w handlu międzygranicznym, walka z kontrabandą, zwłaszcza papierosów, alkoholu oraz narkotyków, a także wymiana doświadczeń w kwestiach celnych, to główne cele porozumienia między Kosowem a Austrią, które zostało podpisane w piątek we Wiedniu. Jest to dziewiąte porozumienie, które Urząd Celny Kosowa podpisał z administracjami celnymi innych krajów celem usprawnienia swoich działań. (orainfo.com)

 

Promocja możliwości inwestycyjnych Kosowa 24 września w USA

Waszyngton – tuż za Berlinem, Paryżem, Bursą oraz Budapesztem – będzie kolejnym miastem, w którym zostanie zorganizowana konferencja promująca możliwości inwestycyjne w Kosowie. Forum, organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznym przy współpracy z USA, odbędzie się 24 września. Spotkanie, na którym będą obecni wysocy urzędnicy państwowi, eksperci z różnych dziedzin oraz przedstawiciele biznesu, jest szansą na pogłębienie współpracy gospodarczej między Kosowem a USA i – przede wszystkim – na przyciągnięcie inwestorów zagranicznych. Oprócz konferencji w USA, do końca tego roku przewidzianych jest jeszcze siedem – w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Holandii, Chorwacji, Słowenii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Arabii Saudyjskiej.

 

Wspólna strategia zdrowotna Albanii i Kosowa

Opracowanie wspólnej strategii zdrowotnej oraz możliwość nawiązania współpracy w dziedzinie farmacji, a w szczególności zjednoczenia rynku produktów lokalnych, były głównymi tematami, omawianymi na spotkaniu ministra zdrowia Republiki Kosowa, prof. dr Ferid Agani z ministrem zdrowia Albanii, Vangjelim Tavo. W ramach współpracy zostanie utworzona grupa ekspertów do opracowania strategii zdrowotnej dla obu krajów, celem której będzie wykorzystanie zasobów ludzkich i instytucjonalnych w Albanii i Kosowie.

 

Niemieckie przedsiębiorstwo Amia zainwestuje w Peji

Przedsiębiorstwo Amia Sh.P.K, która  jest częścią niemieckiej firmy RütInvest GmbH, wybuduje na peryferiach Peji 145 nowoczesnych willi, każda o powierzchni 480 m2. Rezydencje będą oferowały nowoczesną architekturę oraz elegancki wygląd, połączony z tradycyjnymi elementami. Domy będą miały stały dostęp wody z pobliskich gór oraz ogrzewane dzięki naturalnym źródłom, a w okolicy będzie znajdowało się zaplecze rekreacyjne, place zabaw dla dzieci, a także obiekty sportowe. Budowa rozpocznie się jesienią.

 

Biuro Unii Europejskiej popiera zamknięcie elektrowni Kosowo A

Unia Europejska jest gotowa wesprzeć finansowo zamknięcie elektrowni Kosowo A, które planowane jest na 2017 r., w ramach wdrażania norm unijnych. Kosowo jako uczestnik Traktatu o Wspólnocie Energetycznej, zobowiązało się m.in. do realizacji unijnej dyrektywy, dotyczącej ograniczenia emisji spalin przez duże obiekty energetycznego spalania. (rtv21.tv)

 

Zatwierdzono dokumenty przetargowe na sprzedaż PTK

Rządowa Komisja ds. Prywatyzacji PTK (Poczta i Telekomunikacja Kosowa) na wtorkowym spotkaniu zatwierdziła dokumenty przetargowe dotyczące sprzedaży 75% udziałów PTK. W skład zatwierdzonych dokumentów wchodzą m.in. instrukcje dla oferentów, projekt umowy kupna-sprzedaży oraz projekt umowy przyszłych akcjonariuszy. Komisja potwierdziła wydzielenie Poczty Kosowa, która będzie funkcjonowała jako odrębna jednostka, natomiast w skład 75% udziałów, które zostaną sprzedane, wchodzą dwie jednostki: Telekom (telefonia stacjonarna) oraz Vala (telefonia komórkowa). Pozostałe 25% będzie własnością państwa przynajmniej na okres pięciu lat po zakończeniu transakcji. Na podstawie pakietu przetargowego, wszyscy obecni pracownicy PTK zachowają swoje stanowiska na co najmniej 3 lata.

 

Wizyta Jane armitage z Banku Światowego

Przebywająca z wizytą w Kosowie koordynator ds. Europy Południowo-Wschodniej Banku Światowego, Jane Armitage zapewniła, że Kosowo będzie otrzymywało stałe wsparcie z BŚ. Oprócz Armitage, na spotkaniu z ministrem finansów, Bedrim Hamzą, obecny był także szef Biura BŚ w Kosowie, Jan-Peter Olters. Armitage pochwaliła Kosowo za wyjście z kryzysu strefy euro oraz wysoki stopień wzrostu w porównaniu do krajów sąsiedzkich, twierdząc, że jest to świadectwo dobrego zarządzania ze strony Ministerstwa Finansów. Jednocześnie podkreśliła, że Kosowo musi skupić się na dalszym polepszeniu gospodarki oraz realizacji projektów finansowanych z BŚ. (gazetaexpress.com)

 

Szkolenie ekspertów w dziedzinie dochodzeń finansowych

W Prisztinie zakończyło się szkolenie w zakresie dochodzeń finansowych, w którym wzięło udział 43 urzędników z różnych instytucji, zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Certyfikaty, które otrzymali, umożliwią im prowadzenie w przyszłości podobnych szkoleń. Pomysłodawcą szkolenia był Departament Skarbu Państwa w Kosowie oraz Biuro ds. Pomocy Technicznej w USA. (zeri.info)

 

Opracowały: Maria Reptowska i Sylwia Zapalska

 

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE