Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 11 – 17 lutego 2013 r.

Kosowo: 11 – 17 lutego 2013 r.

Źródło: europa.eu

Druga runda negocjacji porozumienia o wolnym handlu między Kosowem a Turcją

W sobotę, 16 lutego 2013 r. zakończyły się dwudniowe negocjacje porozumienia o wolnym handlu pomiędzy Kosowem a Turcją. Na spotkaniu wymieniono informacje dotyczące początkowych pozycji w sektorze usług, a także uznano konieczność wspierania współpracy między krajami i zakończono prace nad projektem umowy. Państwa zobowiązały się również do wymiany listy produktów przemysłowych i rolnych, a także wymagań, związane z ich ochroną. Kolejna runda negocjacji odbędzie się w ciągu najbliższych miesięcy. Pierwsza runda negocjacji odbyła się 4 września 2012 r. (telegrafi.com)

 

IX spotkanie Krajowej Rady ds. Rozwoju Gospodarczego

Postępy w procesie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Turcją, wpływ reformy systemu sądowniczego na gospodarkę kraju oraz płaca minimalna – to główne tematy, które zostały poruszone na pierwszym w tym roku, a dziewiątym z kolei spotkaniu Krajowej Rady ds. Rozwoju Gospodarczego (Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, KKZHE), której przewodniczy minister handlu i przemysłu, Mimoza Kusari-Lila. Oprócz tego, na spotkaniu rozmawiano o reformach systemu apelacji w sprawach podatkowych oraz przedstawiono raport dotyczący działań powołanego pod koniec minionego roku Komitetu ds. Przemysłu Ciężkiego.

 

Wzrost inflacji w styczniu do 3,6%

W styczniu br., w porównaniu do grudnia 2012 r., ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,6%. W stosunku do stycznia 2012 r. odsetek ten wyniósł 3,6%, natomiast średnioroczna inflacja w 2012 r. wyniosła 2,5%, wynika z danych Agencji Statystycznej Kosowa (Agjencia e Statistikave të Kosovës, ASK). W porównaniu do grudnia 2012 r., w styczniu br. najbardziej zdrożały warzywa (o 11,5% m/m) oraz wyroby tytoniowe (o 1,5% m/m). W skali roku najbardziej zdrożały: książki i przybory biurowe (o 18,7% r/r), odnotowano także wysoki wzrost cen żywności: warzywa (o 16,5% r/r), oleje i tłuszcze (o 15% r/r), owoce (o 12,5% r/r), kawa, herbata i kakao (o 7,1% r/r), pieczywo i wyroby zbożowe (o 5,6% r/r). Spadek cen natomiast odnotowano w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych (o 4,8% r/r), na co wpłynął głównie spadek połączeń międzynarodowych.

 

Deficyt handlowy w grudniu 2012 r. wyniósł 191,3 mln EUR

W grudniu 2012 r. deficyt handlowy osiągnął wartość 191,3 mln EUR, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku wyniósł 227,7 mln EUR. Wartość kosowskiego eksportu w grudniu 2012 r. wyniosła 20,5 mln EUR, natomiast importu 211,8 mln EUR. W porównaniu z grudniem 2011 r. eksport spadł o 8%, zaś import o 15%, wynika z danych Agencji Statystycznej Kosowa (Agjencia e Statistikave të Kosovës, ASK). Głównymi produktami eksportowanymi były: metale bazowe i produkty pochodne (43%), natomiast do głównych importowanych produktów należały produkty mineralne (18,2%) oraz gotowe produkty spożywcze, napoje i papierosy (17,1%). Udział krajów UE w eksporcie wyniósł 34,3%, a w imporcie 41%.

 

Nowe możliwości zatrudnienia dla młodych ludzi

Ułatwienie dialogu między szukającymi pracy i pracodawcami oraz wspieranie sektora prywatnego, zwiększając możliwości zatrudnienia dla młodych Kosowian, którzy pozostają bezrobotni – to główne cele projektu „Wzrost zatrudnienia młodych ludzi – faza pierwsza”, o którego realizacji porozumienie podpisali rząd Kosowa i rząd Szwajcarii. Projekt, którego łączna wartość wyniesie ok. 7,2 mln CHF (ok. 5,68 mln EUR), potrwa do końca 2016 r. (rtv21.tv)

 

Serbia przyjęła plan wypłaty świadczeń społecznych dla obywateli Kosowa

Serbski rząd zatwierdził plan, mający rozwiązać problem z wypłatami świadczeń emerytalnych oraz rentowych, które są realizowane na terytorium Kosowa. Plan dotyczy mieszkańców Kosowa narodowości albańskiej, serbskiej i bośniackiej, którym wstrzymano wypłatę świadczeń po ustanowieniu protektoratu międzynarodowego w Kosowie. Według raportu z rządowego posiedzenia w Serbii, zatwierdzony plan reguluje sposób ustalania wysokości ubezpieczeń emerytalnych oraz rentowych na terenie Kosowa, a w ciągu najbliższych dziesięciu dni, opublikowane zostaną informacje na temat dokumentów, niezbędnych do uzyskania świadczeń.

 

Rozpoczęto okres przyjmowania wniosków o dotacje inwestycyjne dla rolników

Ministerstwo Rolnictwa rozpoczęło okres przyjmowania wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnych dla ogrodników oraz hodowców krów mlecznych, owiec, kóz, drobiu i pszczół. Na dotacje przeznaczono 15 mln EUR, dzięki którym rolnicy będą mogli sfinansować 60-80% wartości swoich inwestycji. Rolnicy mogą ubiegać się o dotacje na rozbudowę i poprawę infrastruktury gospodarstw, natomiast ogrodnicy mogą otrzymać dofinansowanie do zwiększenia powierzchni sadów, szklarni oraz pól uprawnych. Ogólna suma dotacji dla rolników w 2013 r. wyniesie ok. 27 mln EUR.

 

Dyskusja na temat projektu ustawy o kontroli tytoniu

W piątek z inicjatywy Amerykańskiej Izby Gospodarczej odbyła się dyskusja na temat projektu ustawy o kontroli tytoniu, która przewiduje radykalne środki, m.in. zakaz reklamowania produktów tytoniowych i zakaz ich ekspozycji. Przedstawiciele biznesu podkreślają jednak, że w opinii ekspertów zagranicznych takie ekstremalne kroki mogą negatywnie wpłynąć na rynek tytoniowy oraz wpływy państwa, a także przyczynić się do nieprzewidywalnego wzrostu kontrabandy tytoniu. (rtv21.tv)

 

W roku 2012 banki w Kosowie odnotowały straty

Straty banków w ostatnim kwartale 2012 r. wyniosły 9,7 mln EUR, czyli o 55% więcej niż w kwartale poprzednim. W stosunku do września 2012 r., ilość kredytów wzrosła o 0,2%, a lokat – o 3%, wynika z analizy przeprowadzonej przez Centrum Badań Strategicznych i Społecznych (Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, STRASS). Według sprawozdań finansowych sektora bankowego, pod koniec 2012 r. trzy z ośmiu komercyjnych banków w Kosowie odnotowały straty.

 

Kusari-Lila na Konferencji Ministrów Europy Południowo-Wschodniej

Wicepremier Kosowa, Mimoza Kusari-Lila wzięła udział w pierwszej Konferencji Ministrów Europy Południowo-Wschodniej, na której omawiano postępy i wyzwania, związane z  rozszerzeniem Unii Europejskiej o Bałkany Zachodnie. W konferencji uczestniczyli także liderzy międzynarodowego biznesu oraz eksperci z Uniwersytetu w Oxfordzie.

 

Opracowała: Maria Reptowska

About Maria Reptowska

KOMENTARZE