Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 12 – 18 listopada 2012 r.

Kosowo: 12 – 18 listopada 2012 r.

Kosowo zostanie członkiem EBOiR

17 grudnia 2012 r. Kosowo zostanie pełnoprawnym  członkiem kolejnej ważnej instytucji finansowej – Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Do tego czasu musi zakończyć wewnętrzne procedury członkowskie, określone w uchwale. Członkostwo w EBOiR umożliwi realizację ważnych projektów rozwojowych, które poprawią jakość życia obywateli Kosowa, a także przyczyni się do rozwoju sektora prywatnego, infrastruktury i innych gałęzi gospodarki.

 

Certyfikat ISO dla firmy Ferronikeli

Firma NewCo Ferronikeli Complex L.L.C otrzymała certyfikat ISO 14001:2004, wydany przez szwajcarskie przedsiębiorstwo SGS SA Systems&Services, prowadzące działalność w zakresie inspekcji, weryfikacji, testów i certyfikacji.  Firma otrzymała certyfikat za aktywność związaną z ochroną środowiska, polityką firmy, monitoringiem i kontrolą, którą wykazywała się w swojej głównej działalności, tj. przeróbce rud niklu i produkcji żelazoniklu.

 

Armitage: Rząd Kosowa powinien kontynuować ostrożne zarządzanie budżetem

Kosowo stworzyło silne podstawy rozwoju gospodarki i dobrze sobie radzi w porównaniu do krajów sąsiedzkich na Zachodnich Bałkanach, powiedziała dyrektor Banku Światowego ds. Europy Południowo-Wschodniej, Jane Armitage, kończąc swoją ostatnią wizytę w Kosowie. Armitage pochwaliła kosowski rząd za ostrożność w zarządzaniu budżetem, zaznaczyła jednak, że należy pamiętać o tym, że niezrównoważony wzrost płac w sektorze publicznym mógłby negatywnie wpłynąć na sytuację makroekonomiczną. Wejście Kosowa do programu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, opublikowane niedawno przez KE studium wykonalności oraz ostatni raport BŚ Doing Business, to czynniki, które wpływają pozytywnie na przyciągnięcie inwestorów zagranicznych, stwierdziła Armitage, dodając, że od ogłoszenia niepodległości, Kosowo ciągle notuje wzrost gospodarczy.

 

Prezentacja rozwoju gospodarczego Kosowa w Stambule

W czwartek, 15 listopada br. w Stambule, odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych, ds. rozwoju gospodarczego i dyplomatów z krajów bałkańskich, mające na celu omówienie sytuacji gospodarczej w poszczególnych państwach. Kosowo reprezentował minister ds. rozwoju gospodarczego, Besim Beqaj, który szczegółowo przedstawił obecną sytuację ekonomiczną państwa. Omówił reformy, przeprowadzane przez rząd, które dążą do pogłębiania współpracy gospodarczej z poszczególnymi krajami bałkańskimi, m.in. rozwój infrastruktury drogowej. Podkreślił, iż w najnowszym rankingu BŚ Doing Business 2013, awansowało o 28 pozycji, w porównaniu z ubiegłym rokiem, plasując się na 98 pozycji. Zaznaczył także, iż jednym z najważniejszych priorytetów w działaniu rządu jest przeprowadzenie reform strukturalnych dla rozwoju sektora prywatnego.

 

Ministerstwa Rolnictwa Europy Południowo-Wschodniej spotkały się w Prisztinie

W 2013 r. kosowskie Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Wsi będzie przewodniczyć Grupie Sterującej Rozwojem Obszarów Wiejskich dla Europy Południowo-Wschodniej – ustalono na corocznym spotkaniu ministerstw rolnictwa krajów tego regionu, które odbyło się w Prisztinie. Na konferencji omówiono wspólne polityki rolne oraz harmonizację strategii i planów rozwojowych na lata 2014-2020. Przewodniczący Generalnej Dyrekcji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gerard Kiely powiedział, że negocjacje z krajami są w fazie końcowej i oczekuje się, że reformy zostaną sfinalizowane w pierwszej połowie przyszłego roku. (zeri.info)

 

Powstał Komitet ds. Przemysłu Ciężkiego

Amerykańska Izba Gospodarcza (OEA) oraz Kosowska Izba Gospodarcza (OEK) założyły Komitet ds. Ciężkiego Przemysłu, który będzie skupiał się na problemach przemysłu ciężkiego, z którymi boryka się Kosowo, a także oferował ich rozwiązanie. Komitet będzie skupiał największe firmy z Kosowa, zajmujące się ciężkim przemysłem. Wśród proponowanych rozwiązań ma znaleźć się m.in. tworzenie ułatwień podatkowych, poprzez rozszerzenie listy towarów zwolnionych z opłat celnych oraz kreowanie przyjaznego środowiska dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych.

 

Szóste zebranie Krajowej Rady ds. Rozwoju Gospodarczego

Pozycja Kosowa w raporcie BŚ Doing Business 2013, studium wykonalności dla Porozumienia o Stabilizacji i Stowarzyszeniu, proces fiskalizacji, projekt ustawy o kupowaniu produktów krajowych oraz wyzwania przemysłu ciężkiego – to główne tematy, które zostały omówione na szóstym posiedzeniu Krajowej Rady ds. Rozwoju Gospodarczego (Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, KKZHE). KKZHE jest głównym organem doradczym oraz podejmującym decyzje w sprawie polityk gospodarczych i reform w Kosowie. W jej skład wchodzą ministerstwa, stowarzyszenia biznesowe oraz międzynarodowe projekty, które wspierają rząd Kosowa w przeprowadzaniu reform gospodarczych. Rada spotyka się raz w miesiącu.

 

Spotkanie z ambasadorem Niemiec w Kosowie

Omówienie realizacji porozumienia poświęconego współpracy gospodarczej Kosowa i Niemiec było głównym celem spotkania ministra ds. rozwoju gospodarczego, Besima Beqaja z ambasadorem Niemiec w Kosowie, Peterem Blomeyerem, które odbyło się 12 listopada br. Minister Beqaj także przedstawił najistotniejsze osiągnięcia państwa w poszczególnych sektorach gospodarki kosowskiej. Natomiast ambasador Blomeyer podkreślił, iż niemiecki rząd będzie niósł pomoc i wsparcie w gospodarczym rozwoju Kosowa.Niemcy są jednym z największych partnerów handlowych Kosowa, przyczyniając się w dużym stopniu do rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

 

Promocja kosowskich produktów rolnych

Nowe produkty kosowskich marek „Rahoveci” i „Frutat e Kosovës”, zostały zaprezentowane w środę, w ramach projektu „Promocja Ogrodnictwa” finansowanego przez rząd Szwajcarii i Danii oraz realizowanego przez instytut „Riinvest”. Obie marki zostały stworzone w ramach inicjatywy mającej na celu stymulację konkurencji wśród producentów, podnosząc jakość wyrobów oraz promocję produktów z regionu. Marka Rahoveci obejmuje winogrona i produkty gronowe, w tym wina, wytwarzane w mieście Rahovec, natomiast „Frutat e Kosovës” świeże i przetworzone owoce wyprodukowane w Kosowie.

 

Zwiększył się deficyt handlowy

We wrześniu 2012 r. deficyt handlowy w Kosowie osiągnął wartość  231,5 mln EUR, podczas gdy w tym samym okresie w ubiegłym roku wynosił 192,3 mln EUR. Wartość eksportu zanotowała spadek o 11,7% i wyniosła 22 mln EUR, natomiast import zwiększył się o 16,7% i osiągnął kwotę 253,6 mln EUR. (kosovatimes.net)

 

Opracowały: Sylwia Zapalska i Maria Reptowska

About Maria Reptowska

KOMENTARZE