Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 13 – 19 sierpnia 2012 r.

Kosowo: 13 – 19 sierpnia 2012 r.

Liczba nowych przedsiębiorstw w Q2 wzrosła o 31,7% r/r

W drugim kwartale 2012 r. zarejestrowano 2736 nowych przedsiębiorstw, czyli o 193 więcej (7,3%) niż w pierwszym kwartale br. Porównując natomiast z tym samym okresem 2011 r., liczba ta wzrosła o 31,7%, wynika z raportu Kosowskiej Agencji Statystycznej (Agjencia e Statistikave të Kosovës). Najwięcej firm zarejestrowano w sektorze handlu (30,8%). Jeśli chodzi o liczbę pracowników, aż 96,2% nowych przedsiębiorstw stanowią te zatrudniające od 1 do 4 pracowników. Z raportu wynika także, że najwięcej firm zarejestrowano w stołecznej gminie Prisztina (27,3%), na drugim miejscu uplasowała się gmina Prizren (8,8%), a następnie gminy – Ferizaj (6,3%), Gjilan (6%), Mitrovica (5,9%), Peja (5,5%) oraz Gjakova (5,3%).

 

Zakończono etap wstępnej kwalifikacji w przetargu na sprzedaż PTK

Rządowa Komisja ds. Prywatyzacji PTK zatwierdziła listę przedsiębiorstw, które mogą wziąć udział w przetargu na zakup 75% udziałów Poczty i Telekomunikacji Kosowa (Posta dhe Telekomi i Kosovës, PTK). Z 8 przedsiębiorstw, zainteresowanych przetargiem, tylko 5 spełniło wszystkie wymagania prawne, finansowe i techniczne. Są to: Albright Capital Management LLC (USA), Columbia Capital w konsorcjum z ACP Axos Capital Gmbh (USA, Niemcy), we współpracy z British Telcom (Polska), M1 International Limited (Wyspy Dziewicze), Turkcell (Turcja), Avicenna Capital LLC w konsorcjum z Twelve HORNBEAMS (Wielka Brytania, Polska). (ekonomia-ks.com)

 

Rozszerzenie listy towarów zwolnionych z opłat celnych

Surowce niedostępne w Kosowie, półprodukty, opakowania oraz maszyny produkcyjne zostaną zwolnione z opłat celnych, przewiduje projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Finansów (Ministria e Financave), w ramach opracowywania nowego pakietu fiksalnego. Do tej pory ta kwestia była regulowana rozporządzeniem UNMIK, według którego stawka celna wynosiła 10%. Rozszerzenie listy towarów zwolnionych z opłat celnych ma na celu stworzenie korzystniejszego środowiska biznesowego oraz stymulację inwestycji krajowych i zagranicznych, co wpłynie na rozwój gospodarki Kosowa.

 

Raport IDC: Wartość rynku IT w Kosowie w 2011 r. przekroczyła 125 mln USD

Dochody z rynku IT w Kosowie w 2011 r. wyniosły 126,75 mln USD, co stanowi 5,8% wzrost r/r w dolarach, natomiast w przeliczeniu na euro, wzrost ten wyniósł 0,8% r/r, wynika z raportu International Data Corporation (IDC). IDC przewiduje, że kosowski rynek IT w 2012 r. rozszerzy się o 2,6%, a do 2016 r. jego dochody osiągną wartość 154 mln USD. Z raportu wynika również, że średnie roczne wydatki na technologie informacyjne, włączając  w to także internet oraz zakup sprzętu elektronicznego, wynoszą w Kosowie 70 USD na jednego mieszkańca. (telegrafi.com)

 

Gmina Ferizaj oferuje działki dla przedsiębiorców

Wszyscy przedsiębiorcy z Kosowa, a także obcokrajowcy, pragnący rozszerzyć swoją działalność, mogą skorzystać z oferty gminy Ferizaj, która rozpoczęła okres składania aplikacji o otrzymanie działek pod inwestycje. Wniosek, stworzony przez siedmioosobową komisję, znajduje się na stronie interentowej gminy Ferizaj i może zostać złożony do 15 września br. Dla wybranych przedsiębiorców, gmina przeznaczyła 33 ha nieużytków, które znajdują się w jej różnych częściach. Władze gminy mają nadzieję, że program przyczyni się do rozwoju gospodarki oraz zmniejszenia bezrobocia w gminie. (gazetaexpress.com)

 

Deficyt handlowy w 2012 r.

Deficyt handlowy w pierwszym półroczu 2012 r. osiągnął wartość 979 mln EUR, w skutek dużego wzrostu importu w porównaniu z eksportem. W tym samym okresie w ubiegłym roku, wartość deficytu wynosiła 932 mln EUR. Od stycznia do czerwca 2012 r. Kosowo importowało towary o wartości 1,1 mld EUR i eksportowało towary o wartości 120 mln EUR, wynika z danych Kosowskiej Agencji Statystycznej (Agjencia e Statistikave të Kosovës). (telegrafi.com)

 

Rząd norweski wspiera kształcenie zawodowe w Kosowie

„Zrównoważone i wydajne budownictwo energetyczne w Kosowie” to kolejny projekt rządu norweskiego w ramach wspierania kształcenia zawodowego w Kosowie. Celem projektu, realizowanego przy współpracy z European School of Law and Governance w Prisztinie,  jest wzrost potencjału energetycznego, rozwój instytucji oraz renowacja istniejących budynków w sektorze energetycznym, które przyczynią się do lepszego zarządzania energią elektryczną oraz jej produkcją. (gazetaexpress.com)

 

Prezentacja możliwości inwestycyjnych w sektorze turystyki w Iowa

W dniach 15-17 sierpnia w stanie Iowa, w ramach Państwowego Programu Współpracy,  odbyło się seminarium poświęcone nawiązaniu współpracy międzypaństwowej pomiędzy Iowa i Kosowem, w czasie którego prezes zarządu Amerykańskiej Izby Gospodarczej w Kosowie, Erolld Belegu zaprezentował warunki i możliwości inwestycyjne w sektorze turystyki, a także dziedzictwo kulturalne Kosowa. Państwowy Program Współpracy pomiędzy Iowa i Kosowem został podpisany w marcu 2011 r. (kosova.info)

 

Powstało Stowarzyszenie Turystyczne dla regionu Prizren

Koordynowanie działań instytucji lokalnych oraz przedsiębiorstw prywatnych, w celu promowania turystyki, a także zwiększenie dostępu do obiektów kulturalno-religijnych – to główne zadania Stowarzyszenia Turystycznego dla południowego Kosowa, którego inauguracji dokonały we wtorek władze regionu Prizren wraz z przedstawicielami Biura UE w Kosowie. Promowanie atrakcji regionu Prizren przyczyni się także do promocji pozytywnego wizerunku Kosowa. Ponadto, dzięki stowarzyszeniu zacieśnią się relacje między małymi firmami a instytucjami zajmującymi się turystyką, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego i społecznego w kraju.

 

Zostanie wznowiony przetarg na doradcę transakcyjnego przy budowie autostrady Prisztina-Skopje

Żadne przedsiębiorstwo międzynarodowe nie wyraziło chęci wzięcia udziału w przetargu na doradcę transakcyjnego przy budowie autostrady Prisztina-Skopje (odcinek Prisztina-Hani i Elezit). Z tego powodu przetarg, rozpoczęty 27 czerwca, został wstrzymany, jednak procedury przygotowujące do nowego przetargu zostaną wznowione, ogłosiło Ministerstwo Infrastruktury. Za przyczynę braku zainteresowania przedsiębiorstw międzynarodowych, minister infrastruktury, Fehmi Mujota określa brak przedstawienia oferty przetargowej w mediach o zasięgu globalnym, przez co przedsiębiorstwa międzynarodowe nie miały możliwości, aby dowiedzieć się o przetargu.

 

Opracowały: Maria Reptowska i Sylwia Zapalska

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE