Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 14 – 20 maja 2012 r.

Kosowo: 14 – 20 maja 2012 r.

 

20 maja 2012 r.

 

Analiza GAP: Jedna strefa ekonomiczna, ale wiele parków biznesowych

 

W imieniu Instytutu Badań Zaawansowanych GAP, Jeton Mehmeti zaprezentował analizę dotyczącą ustawy o strefach ekonomicznych i jej wpływu na rozwój parków biznesowych. Ustawa ta została uchwalona w 2009 r., jednak od tego czasu zadecydowano o powstaniu zaledwie dwóch stref ekonomicznych, z czego jeden projekt nie został zrealizowany. W ciągu dwóch lat powstało natomiast wiele parków biznesowych w sześciu gminach w Kosowie. Parki te formalnie nie są strefami ekonomicznymi, jednak są tak traktowane. Badania Instytutu GAP mają duże znaczenie wobec faktu, że 2012 r. zostanie uchwalona nowa ustawa o strefach ekonomicznych. Jego urzędnicy przedstawili szereg zaleceń, które mogą pomóc w dobrym funkcjonowaniu stref ekonomicznych oraz zasugerowali, aby przy opracowywaniu nowej ustawy oprzeć się na modelach stref istniejących na świecie i dostosować je do możliwości Kosowa. (zeri.info)

 

 

19 maja 2012 r.

 

Międzynarodowe targi EXPOKOS 2012

 

Zakończyły się XI międzynarodowe targi budownictwa, energetyki, technologii i nieruchomości EXPOKOS 2012. Przez cztery dni ok. 400 przedsiębiorstw z Bałkanów i krajów UE promowało swoje produkty oraz osiągnięcia w dziedzinie gospodarki i innowacyjnych rozwiązań. W targach brało udział wiele firm z Kosowa, dla których była to doskonała okazja do poprawy wizerunku produktów pochodzących z Kosowa. (kosova.info)

 

 

18 maja 2012 r.

 

Konferencja „Aktywizacja źródeł wzrostu gospodarczego w Kosowie”

 

18 maja w hotelu Swiss Diamond, z okazji 17. rocznicy powstania Instytutu Riinvest, zorganizowano drugą międzynarodową konferencję pod hasłem „Aktywizacja źródeł wzrostu gospodarczego w Kosowie”. Na spotkaniu, w którym wzięło udział wiele osobistości ze świata biznesu i nauk ekonomicznych, przedstawiono prace badawcze prezentujące najnowszą wiedzę i doświadczenia związane z aktywizacją zasobów gospodarczych. Istotnym celem konferencji było promowanie w Kosowie działań badawczych zajmujących się rozwojem gospodarczym i społecznym, a także wzmocnienie więzi i partnerstwa kręgów akademickich, ekspertów ds. rozwoju gospodarczego i organizacji międzynarodowych. (telegrafi.com, riinvestinstitute.org)

 

 

Konferencje w sprawie prywatyzacji PTK w Londynie i Stambule

 

Jeszcze w tym miesiącu odbędą się dwie konferencje dla inwestorów zainteresowanych kupnem Poczty i Telekomunikacji Kosowa (Posta dhe Telekomi i Kosovës, PTK). Pierwsza z nich odbędzie się 22 maja w Londynie, druga natomiast 29 maja w Stambule. Wybór miejsc, w których odbędą się spotkania z potencjalnymi inwestorami został dokonany na podstawie sugestii doradców transakcyjnych – przedsiębiorstw Lazard Freres i Raiffeisen Investment. (telegrafi.com)

 

 

Konferencja „Trendy w rozwoju turystyki i hotelarstwa”

 

Z inicjatywy Uniwersytetu „Pjetër Budi” i Ministerstwa Handlu i Przemysłu zorganizowano konferencję naukową „Trendy w rozwoju turystyki i hotelarstwa”. Przybyli na nią przedstawiciele uniwersytetów z Kosowa, Albanii i Macedonii, którzy zaprezentowali prace naukowe dotyczące m.in.: wzmocnienia turystyki lokalnej, wpływu barier granicznych na rozwój turystyki tranzytowej na Bałkanach, czynników wpływających na turystykę albańską, rozwoju turystyki poprzez system elektroniczny oraz przyciągania inwestycji zagranicznych w Kosowie i roli konkurencji w tej dziedzinie. (rtklive.com)

 

 

Besim Beqaj na spotkaniu EBOiR w Londynie

 

Minister Rozwoju Gospodarczego, Besim Beqaj brał udział w dorocznym spotkaniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Była to doskonała okazja do spotkania się z przedstawicielami większości jego członków. Kosowo prowadzi starania, aby znaleźć się wśród krajów członkowskich EBOiR, jednak na razie nie jest to możliwe. (kosovatimes.net)

 

 

17 maja 2012 r.

 

Porozumienie o promocji Kosowa

 

Agencja Promocji Inwestycji i Kosowska Izba Gospodarcza podpisały porozumienie o promowaniu Kosowa. Jego celem jest wzmocnienie partnerstwa między odpowiednimi podmiotami w Kosowie, dążącymi do rozwoju gospodarczego państwa poprzez promowanie  potencjału inwestycyjnego Kosowa, zwłaszcza wśród inwestorów zagranicznych, poprawę wizerunku środowiska biznesowego w Kosowie oraz wzmocnienie sektora prywatnego. (koha.net)

 

 

Targi biznesu w Prisztinie

 

Biuro UE przy współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji, w ramach programu stabilizacji, zorganizowało w Prisztinie targi biznesu. Głównym celem tego programu jest wspieranie oraz  poprawa sytuacji socjalnej i gospodarczej mniejszości w Kosowie, poprzez generowanie dochodów i rozwoju społeczności. (kosovapress.com)

 

 

16 maja 2012 r.

 

Zyski Raiffeisen Banku w 2011 r. osiągnęły 12,4 mln EUR

 

Raiffesien Bank w Kosowie opublikował raport za rok 2011, z którego wynika, że jego ubiegłoroczny zysk osiągnął wartość 12,4 mln EUR i pozostaje on bankiem z największym kapitałem w Kosowie – 58 mln EUR. Ogólne aktywa banku wyniosły 682,8 mln EUR, natomiast wartość depozytów osiągnęła 557,3 mln EUR. W ciągu ubiegłego roku bank otworzył dwa nowe oddziały, zwiększając ich liczbę do 52. Poza tym prowadzono prace w celu polepszenia ofert i usług, czego przykładem może być stworzenie aplikacji, umożliwiającej korzystanie z banku za pośrednictwem telefonu komórkowego. (zeri.info)

 

 

15 maja 2012 r.

 

Chorwaci i Słoweńcy zainteresowani inwestowaniem w Kosowie

 

Po wprowadzeniu wielu ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej w Kosowie, kosowski rynek jest coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych. Przebywający w Kosowie przedsiębiorcy z Chorwacji i Słowenii spotkali się z przewodniczącym Kosowskiego Sojuszu Biznesowego, Agimem Shahinim. Był wśród nich Tomislav Mesarić, dyrektor globalnej firmy budowlanej „Trimo Group”, który zapewnił, że jego firma jest zainteresowana inwestycjami w sektorze budownictwa. Kosowo jest jednym z państw, które omija kryzys w strefie euro, dzięki czemu jego rynek jest korzystny dla firm z krajów nim dotkniętych. Także dyrektor Chorwackiej Izby Gospodarczej, Iliriana Shehu podkreśliła, że zainteresowanie chorwackich firm inwestowaniem w Kosowie stale wzrasta. (gazetaexpress.com)

 

 

Otwarto Centrum Usług Biznesowych

 

W Prisztinie otwarto Centrum Usług Biznesowych, które będzie świadczyć wszystkie usługi związane z rejestracją firmy oraz wydawaniem licencji dla produktów naftowych, a także usługi dla własności przemysłowej. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli uzyskać tam wszelkie informacje dotyczące zmian w procedurach zakładania działalności gospodarczej i środowiska inwestycyjnego. (ekonomia-ks.com)

 

 

Rozpoczęto realizację projektu „Diaspora dla rozwoju”

 

Szwajcarska Agencja Rozwoju i Współpracy oraz Instytut Zarządzania i Rozwoju w Kosowie rozpoczął realizację projektu „Diaspora dla rozwoju”. Jego celem jest zachęcenie do dalszej mediacji oraz współpracy pomiędzy Kosowem i jego obywatelami mieszkającymi poza granicami państwa, w celu zwiększenia rozwoju gospodarczego Kosowa i poprawy jakości życia, głównie poprzez wymianę doświadczeń, tworzenie bodźców inwestycyjnych i realizowanie wspólnych programów. (telegrafi.com)

 

 

14 maja 2012 r.

 

Rozwój sektora prywatnego wyzwaniem kosowskiej gospodarki

 

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i Instytut Riinvest opublikowały siódmy Raport o Rozwoju Społecznym (Human Development Report) zatytułowany „Sektor Prywatny i Zatrudnienie”. Wynika z niego, że największym wyzwaniem dla Kosowa jest zwiększenie możliwości gospodarki w celu zaoferowania większej ilości miejsc pracy. Niezbędny jest do tego rozwój sektora prywatnego. Urzędnicy rządowi zapewniają, że ciągle angażują się w tym kierunku, a zastępca premiera Mimoza Kusari-Lila podkreśla, że polepszenie warunków prowadzenia firm w Kosowie jest najważniejszym zadaniem działań rządu, dlatego ciągle w tym celu są przeprowadzane liczne reformy. (kosova.info)

 

 

Brak hoteli przyczyną małej liczby turystów

 

Przed wojną Kosowo odwiedzało ponad 700 tys. turystów rocznie, teraz ta liczba znacznie się zmniejszyła.  Według dyrektora Turystycznej Ligi Kosowa (Lidhja Turistike e Kosovës), Shkëlzena Rizaja powodem takiego stanu rzeczy jest niewystępowanie Kosowa w ofertach biur podróży, co wynika z braku odpowiedniej bazy noclegowej. Kosowo nie ma wprawdzie małej liczby hoteli, jednak większość z nich znajduje się w miastach, a poza tym nie mają wysokiego standardu i odpowiedniej wydajności. Na szczęście sytuacja zaczyna stopniowo ulegać zmianie, czego przykładem może być oddany do użytku w 2011 r. luksusowy pięciogwiazdkowy hotel Swiss Diamond (dawny hotel Iliria). Ponadto hotele Esmeraldi i Dukagjini zaczęły się rozbudowywać. Rizaj ma także nadzieję, że jak najszybciej zostanie uregulowana sytuacja hotelu Grand. (kosova.info)

 

Opracowały: Sylwia Zapalska i Maria Reptowska

About Maria Reptowska

KOMENTARZE